FT-sak 14: Oppnevning av medlemmer til fylkesvalgstyret - retting av feil i sak 130-2013

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com