FT-sak 08: Kompensasjonsordning for differensiert arbeidsgiveravgift - forlengelse av eksisterende handlingsplan for DA Bodø

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com