FT-sak 06: Innstilling fra kontrollutvalget om møter i fylkesrådet og kontrollutvalget