FT-sak 05: Melding om vedtak etter kommunelovens § 13