FT-sak 04: Kontrollutvalgets uttalelse om behandling av oversendte forslag og uttalelser

Watch live streaming video from nordlandfylke at livestream.com