FT 09: Forvaltning av fylkeskommunens kunstsamling