Næringsutvikling

Næringsutvikling handler i stor grad om å bedre rammevilkårene for næringslivet i Nordland. En sentral oppgave for næringsavdelingen er å utforme en framtidsrettet næringspolitikk i fylket. Dette innebærer å påvirke alle politikkområder, både nasjonalt og internasjonalt, som har betydning for verdiskapingen. Å utnytte ressursene i Nordland på en bærekraftig måte er en felles utfordringer for næringslivet i fylket. Sentralt i dette arbeidet er å sikre kompetansearbeidsplasser gjennom å øke innovasjonsevnen og styrke satsningen på FoU, samt bygge nasjonale miljøer i Nordland. Næringsavdelingen har også et særlig ansvar som iverksetter av vedtatt fylkeskommunal politikk innenfor strategiske satsningsområder.

 

Nordland fylkeskommune er sammen med Partnerskap Nordland oppdragsgiver til det årlige konjunkturbarometeret Indeks Nordland som analyserer utviklingen i fylket og landets øvrige nærings- og samfunnsliv. Nordlandskonferansen er en viktig årlig møteplass for både kommuner og andre sentrale aktører i fylket. I tillegg arrangerer og deltar næringsavdelingen på ulike kurs, konferanser og fagmøter for å sikre et konkurransedyktig Nordlandssamfunn.

 

Du kan lese mer om de ulike næringene ved å klikke i menyen til venstre.

 

 

Publisert av Trond-Erlend Willassen. Sist endret 20.03.2014
Fant du det du lette etter?