Kvinnesatsing

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune har hatt ei brei kvinnesatsing i mange år. I 2003 ble ei ny strategisk kvinnesatsing vedtatt på bakgrunn av Kvinnemeldinga. Kvinnesatsing omfatter en kvinnemillion og prioritering av kvinner i mange ordinære tilskuddsordninger i tillegg til fylkeskommunens egne prosjekt.

Les mer

(15.02.2019)

Kom med forslag til kandidater!  

Frist 15.mars 2019

 

(09.01.2018)

Kom med forslag til kandidater! Fristen er 1. februar 2018.

 

 

(15.12.2015)

 

Evaluering av kvinnesatsingen i Nordland er utført av Nordlandsforskning på oppdrag av Nordland fylkeskommune. 

(30.11.2015)
En 34 år gammel kvinne med lekre duftende bakverk er vinneren av Nykomlingsprisen 2014.
 
(16.02.2015)

Kvinnemillionen er dessverre avviklet etter 10 år og 10 millioner kr til gode kvinneretta tiltak i kommunene i Nordland. 

(13.02.2015)

  (PDF, 7 MB)

 

Nytt samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland (2014) foreligger nå.

(12.09.2014)

Nordland fylkeskommune vil gi kvinnelige etablerere et løft.

Vi vil medvirke til flere kvinnelige bedriftsetableringer ved å stimulere og belønne kvinner som satser på egne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift.


Næringsprisen og nykomlingsprisen for kvinner i Nordland:

Næringsprisen 

går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg som nyskapende, utradisjonelle og spenstige. Bedriftsetableringa må ha skapt en positiv vind på stedet, gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god.  
 

Nykomlingsprisen 

går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt ved å ha etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre åra.

Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr 30 000,-.
 

Fylkeskommunen nominerer kandidater til næringsprisen i desember/januar hvert år, og så deles prisen ut andre fylkesting i april året etter.

(13.12.2012)

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har laget en veiledning for bedre likestillingsredegjørelser som en hjelp for kommunene i det praktiske arbeidet med likestilling.