Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

Den syvende og siste utlysningsrunden for Nordisk Periferi og Arktis-programmet (NPA) er nå åpen.

 

 

 

 

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor profesjonell urfolkskultur å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av urfolkskulturen i Barentsregionen.

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor det profesjonelle scene­kunstfeltet til å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av scenekunstfeltet i Barentsregionen.

Nordkalottrådet oppfordrer nasjonale myndigheter til å gi Grensetjenesten et stabilt økonomisk rammeverk.

I forrige uke var en delegasjon under ledelse av fylkesordfører Sonja. A Steen fra Nordland fylkeskommune og Narvik på besøk i provinsen Vojvodina i Serbia, etter invitasjon fra president István Pásztor.

 

Har du lyst på en utfordrende, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU? Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra september 2019 til juli 2020.

Ønsker du å jobbe mer internasjonalt? Nå lanseres ny programperiode for EØS-midlene og til sammen 177 millioner euro skal gis prosjekter innen kultur- og kulturminnesektoren.

Ny utlysning av midler til å etablere prosjekt. Søknadsfrist 21. des. 2018.

 

De norske nasjonale programmidlene til prosjektfinansiering nærmer seg slutten. Dette kan dermed bli siste mulighet for norske partnere til å delta i programmet i denne programperiode.

Interreg-prosjektet FAMNA har som mål å redusere bestanden av villmink i de mest minkutsatte deler av Nordland, Vesterbotten og Østerbotten.

 

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Prosjektleder Internasjonalt kontor
Zdenek Dvorak
Rådgiver - Internasjonalt kontor