Internasjonalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

Klikk for stort bilde

51672210_2081593421921356_384230969755828224_n

Ønsker du å jobbe mer internasjonalt? Nå lanseres ny programperiode for EØS-midlene og til sammen 177 millioner euro skal gis prosjekter innen kultur- og kulturminnesektoren.


Kolartic

Ny utlysning av midler til å etablere prosjekt. Søknadsfrist 21. des. 2018.

 

NPA_Logo_330px - Kopi.jpg

De norske nasjonale programmidlene til prosjektfinansiering nærmer seg slutten. Dette kan dermed bli siste mulighet for norske partnere til å delta i programmet i denne programperiode.

Mink gjør stor skade i norsk natur

Interreg-prosjektet FAMNA har som mål å redusere bestanden av villmink i de mest minkutsatte deler av Nordland, Vesterbotten og Østerbotten.

 

Fylkesråd Ingelin Noresjø gratulerte Roberto Pastres ved Universitetet i Venezia (t

- På vegne av Nordland fylkeskommune vil jeg gratulere lead partner Universitetet i Venezia ved Roberto Pastres og Salten Havbrukspark ved Johan Johansen for et glimrende utført arbeid med å få finansiert EU-prosjektet GAIN (Green aquaculture intensification).

Guvernør Alexander Drozdenko på mærekanten sammen med blant annet fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF)

Lakseoppdrett, avfallshåndtering, sikkerhet/beredskap og utdanning er noen av temaene på agendaen for den russiske delegasjonen som nå besøker Nordland, anført av guvernør Alexander Drozdenko.

Her er eldrerådet på tur til Murmansk- Fra høyre Grethe Bang, Mai-Helene Walsnes, Ingolf Kvandahl og Joakim Sennesvik 1

Eldrerådet drar til Murmansk for å lære om den samiske urbefolkningen og eldre generelt i Murmanskområdet. Og for å foreslå en felles konferanse til neste år.

Ingelin Noresjø og Ida Pinnerød 1

Bodø kommune får et tilskudd på to millioner kroner til gjennomføring av den internasjonale plankonferansen ISOCARP 2018.

Asset 2

Fristen for å sende søknader om prosjektstøtte fra NORA er 5. mars.

russland

Søk Presidentprogrammet og få en unik opplevelse av russisk samfunns- og arbeidsliv. Hospiteringen foregår i perioden 18.- 29. april 2018 . Søknadsfristen er fredag 8. februar.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
I permisjon
Zdenek Dvorak
Rådgiver - Internasjonalt kontor