Bring oss i front - Regionreformen

Klikk for stort bilde Fylkesrådsleder Tomas Norvoll overleverte oppdraget Bring oss i front til etatsjefene 3. oktober på kick-off i Bodø videregående skole

Se videoen med Norvolls innledning (nederst i saken). Her utfordrer fylkesrådslederen oss til omstilling fram mot 01.01.2020.

 • Hvordan skal vi gripe mulighetene som ligger i regionreformen?
 • Hvordan skal vi ivareta rollen som samfunnsutvikler?
 • Hvordan skal fylkeskommunen framstå som relevant?
 • Hvordan skal fylkeskommunen bli en bedre og mer synlig aktør i nordlandssamfunnet?
 • Hvordan skal vi jobbe smartere og få mer ut av de ressursene vi har?

Alle skal med

BRING OSS I FRONT! skal omfatte alle etater og enheter i fylkeskommunen. FL leder arbeidet og fylkesadministrasjonen bidrar i planleggingen av omstillingen. Et grundig forarbeid er nødvendig. 

Det skal lages en oversikt og et grunnlag for å konkretisere innholdet i omstillingsprosjektet. Det skal legge til rette for innspill og medvirkning fra alle ansatte. Bred forankring og felles problemforståelse er avgjørende for å lykkes.

Nå jobbes det med et forprosjekt hvor disse oppgavene inngår:

 • Dialogmøter med etatsjefene
 • Kartlegging av pågående utviklingsprosesser og –prosjekter
 • Kontakt med andre fylkeskommuner 
 • Innhente tallmateriale
 • Orientering til AMA og på medbestemmelsesmøte
 • Skisse til mandat
 • Prosjektorganisering
 • Definere hovedprosjekt og delprosjekter
 • Framdriftsplan og milepæler
 • Kommunikasjonsplan

Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende på intranett etter hvert som arbeidet skrider fram.

Har du innspill eller idéer? Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Trude Fjærli Giskås i HR-seksjonen.

Fant du det du lette etter?