Du er her:

Om AiN

 

Arkiv i Nordland bidrar med

 • Råd og veiledning til kommuner i arkivfaglige spørsmål
 • Oppfølging av lover og regelverk i tilknytning til arkiv
 • Prosjektledelse
 • Arkivplan i kommunene
 • Sak-arkivsystem, herunder veiledning og oppsett
 • Elektronisk avlevering, herunder uttrekk og edepot
 • Kommunebesøk med oppfølging av kommunenes arkivorganisasjoner
 • Konferanser – arrangør og faglig asnvarlig for flere årlige konferanser for offentlig og privat virksomhet
 • Opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner
 • Ta imot, ordne, katalogisere, oppbevare og tilgjengeliggjøre eldre kommunalt materiale.
 • Ta imot og oppbevare eldre personregister og arkiv med personopplysninger.
 • Ordning av eldre arkiv på Fylkeshuset.
 • Drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiver.
 • Mottak, registrering, tolkning, kartfesting og formidling av lokale stedsnavn fra kommunene i Nordland (Stadnamnprosjektet).
 • Vi tar også ulike oppgaver på prosjektbasis som er eksternt finansiert.
 • Drive registrering, forvaltning, bevaring og formidling av foto. Vi jobber med både rene fotosamlinger etter for eksempel aviser og fotografer, samt foto som inngår i andre arkiv.
Fant du det du lette etter?