Om AiN

 Alle har en historie – og vi har en bit av din - Klikk for stort bilde

 

 

 

Arkiv i Nordland (AiN) består av:

 

 • Moderne arkiv 
 • Historisk arkiv

I tillegg betjener AiN en egen organisasjon for arbeidet med de kommunale arkivene (IKAN).

 

Moderne arkiv

Oppgaver:

 • Råd og veiledning til kommuner i arkivfaglige spørsmål
 • Oppfølging av lover og regelverk i tilknytning til arkiv
 • Prosjektledelse
 • Arkivplan i kommunene
 • Sak-arkivsystem, herunder veiledning og oppsett
 • Elektronisk avlevering, herunder uttrekk og edepot
 • Kommunebesøk med oppfølging av kommunenes arkivorganisasjoner
 • Konferanser – arrangør og faglig asnvarlig for flere årlige konferanser for offentlig og privat virksomhet
 • Opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner

Historisk arkiv

Oppgaver:

 • ta imot, ordne, katalogisere, oppbevare og tilgjengeliggjøre eldre kommunalt materiale.
 • ta imot og oppbevare eldre personregister og arkiv med personopplysninger.
 • ordning av eldre arkiv på Fylkeshuset.
 • drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiver.
 • mottak, registrering, tolkning, kartfesting og formidling av lokale stedsnavn fra kommunene i Nordland (Stadnamnprosjektet).
 • ta på seg ulike oppgaver på prosjektbasis som er eksternt finansiert.
 • drive registrering, forvaltning, bevaring og formidling av foto. Vi jobber med både rene fotosamlinger etter for eksempel aviser og fotografer, samt foto som inngår i andre arkiv.
Publisert av Aasta Karlsen. Sist endret 05.01.2017 14:16
Fant du det du lette etter?