Myteknuser

Den samiske myteknuseren er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš ogJurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord.

Infonuorra er samisk ungdomsinformasjon på nett som ble nedlagt av fylkesrådet i 2011. Sidene fremstår i dag som et bibliotek over informasjon om samene i Norge, samisk levesett og kultur.

►  Samisk religion

►  Duodji

►  Rettigheter

►  Samisk kultur

►  Samisk mat

►  Samiske klær

►  Kjente Samer

Lek med identitet

HALLA! Maid’al? Mun lean Ronny. Liikon heavy metalii ja stuorračiččat nieiddaide! Amma lea nu … :D Ikte 17-jahkásaš duostilis olmmoš, muhto otne: BURES! Mu namma lea Line ja deavddán fargga 12 jagi. Mun liikon High School Musicalii ja heasttaide. Soite deaivvadit muhtin beaivve? <3

Du bestemmer

HALLO … LEAGO OKTAGE DIEPPE … ??? Jo! Čuđiid mielde! Duháhiid mielde!! Miljovnnaid mielde!!! Interneahtas sáhtát olahit olles máilbmái jus háliidat. Ja muhtimin maiddái go it hálit.

Du bestemmer

SÁHTÁT VUOITIT iPod! Bustávat dan fiskes njealječiegagis measta jo njuikot du guvlui: Deaddil dákko ja searvva gilvui vuoitit áibbas ođđa iPod! Ii šat mihkkege. Dušše die. Na, dalle han gal juollu deaddilit. De leš oaidnit mii geavvá…

MAIDBAT DAT DAHKE? Leihan dušše leaika! In oaivvildan dan. In navdán du váldit dan duođasin. Inhan mun sádden dan earágo iežan ustibii. Ii oktage oaidnán dan. Mun lohpidan!

Divvun-prošeakta gullá Norgga Sámediggái ja ráhkada sámi čállindárkkistanreaidduid; davvi-, julev- ja lullisámi čállindárkkistan- ja sátnejuohkinprográmmaid. Reaiddut doibmet Linuxis, Mac OS X:s ja Windowsis dábálaččamus kontorprográmmain.

Liker du å løse kryssord?
Her er en liten utfordring - Ett kryssord på samisk.
Du trenger ikke kunne samisk for å løse dette.

Samisk hører til den finsk-ugriske språkfamilien, som blant annet finsk, estisk og ungarsk hører til. Samisk og finsk regnes for å ha vært et urspråk for 3000 år siden. Forskere tror at ursamisken har delt seg i forskjellige dialekter rundt 800-tallet. (Korhonen, 1988:265)

Samiske stedsnavn gjenspeiler samenes tradisjonelle næringer; jakt, fiske og reindrift.

Fant du det du lette etter?