Medlemsfordeler

Klikk for stort bildeHyller med arkivbokser i Arkiv i Nordlands depot. Arkiv i Nordland  Den årlige medlemskontingenten og depotleien avhenger av kommunens størrelse, målt i innbyggertall.
Fra 2020 indeksreguleres prisene på kontingent, depotleie og tjenester.

 

Betalingsmodell pr år (2020):

Fast grunnbeløp alle kommuner kr 41.200,-

Pris etter innbyggertall:

 

0 - 1999 innbyggere:

kr 12,36 pr innbygger
2000 - 9999 innbyggere: kr 9,27 pr innbygger
Over 10 000 innbyggere kr 6,18 pr innbygger
Depotleie pr hm/år. Hm fastsettes etter fordelingsnøkkel kr 257,5 pr hm/år
Ordning og uttrekk fordeles etter innbyggertall 1 årsverk (kr 772.500,-)

 

Generell rådgivning:

 • Arkivdanning i kommunene (organisering, ansvar etc.)
 • Planlegging og innkjøp av nye systemer
 • Arkivfaglige spørsmål
 • Organisasjonsendringer
 • Regelverk

Arkivplan:

 • Generell rådgivning
 • Oppstartsmøte (i kommunen eller ved Arkiv i Nordland - AiN). Ved reise betaler oppdragsgiver denne og opphold

Elektroniske uttrekk:

 • Regelverk
 • Rådgivning om prosesser for uttrekk
 • Mottak, viderebehandling og vedlikehold av godkjente uttrekk fra kommunene (i henhold til AiNs retningslinjer)  
 • Deponering ved Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS)

Depot:

 • Hyllemeter etter fordelingsnøkkel
 • Personregistertjenester
 • Ordning og katalogisering
 • Forvaltning og betjening
 • Innsyn og lesesal

Prosjekter/betalingstjenester etter avtale

 • Prosjektledelse arkivplan
 • Prosjektgjennomføring arkivplan: kartlegging, registrering og vedlikehold av arkivplan
 • Gjennomføring av elektroniske uttrekk sak-/arkivsystem og fagsystem
 • Møter, fagdager, større prosjekter - f.eks kommunereform. Ordinær generell rådgivning inngår i kontingenten.
 • Bestilte kurs og fagdager

Tjenester utenom medlemskapet (2020)

Tjenester utenfor medlemskapet tilbys til kr. 650,- pr. time. 

Dette gjelder følgende tjenester:

 • Rydding og listeføring av personregistermateriale (3000 kr per hyllemeter.)
 • Digitalisering
 • Muggsanering

Andre tjenester:

Innbinding av protokoller Etter faktura
Kontingent KDRS, jfr. fordelingsnøkkel  Fordelingsnøkkel (obligatorisk)

 

Prisene indeksreguleres årlig.

Medlemsfordelene før 2019