(05.01.2017)

Alle offentlige organ skal ha en oppdatert arkivplan (arkivforskriften § 2-2). Arkiv i Nordland har som mål å bidra til at alle våre medlemmer oppfyller lovkravet og får en arkivplan som kan tjene som et nyttig verktøy i organisasjonen.

(23.02.2016)

Her kommer en oppdatering på status i arbeidet med å utarbeide arkivplan for Nordland fylkeskommune samt informasjon om videre arbeid.

(30.12.2016)

Personregister er klientmapper, elevmapper o.l. som kan inneholde sensitiv informasjon. Sensitive personregister krever spesiell behandling og mange kommuner og institusjoner i Nordland velger å avlevere denne type materiale til Arkiv i Nordland.

(13.11.2015)

Arkiv i Nordland fikk nylig inn arkivmateriale fra Gildeskål Fattigvesen fra perioden 1914-1938. Dokumentene kom fram under ei loftsopprydning i et privat hjem.

Elektronisk arkiv
(13.11.2015)

Arkiv i Nordland (AiN) er med i et arkivfaglig samarbeid, eArkiv, som skal øke kompetansen vår på langtidslagring av elektroniske arkiv.