Vernehistorikk på plakaten

Arkiv i Nordland har inngått et spennende samarbeid med Nordland Nasjonalparksenter

Arkiv i Nordland har inngått et samarbeid med Nordland Nasjonalparksenter om å hente fram og digitalisere dokumenter i forbindelse med en ny utstilling ved Nasjonalparksenteret. Temaet for utstillingen er vernehistorikk i Nordland.

Arkiv i Nordland har arkivet etter Folkeaksjonen Spar Saltfjellet i sine arkivlokaler. Her er det mye spennende dokumentasjon på saker som engasjerte stort, spesielt på 1980-tallet. Nedenfor kan du se bilder fra noe av det vi har funnet i arkivet.

Arkiv i Nordland vil også bistå Nasjonalparkseneteret med å samle inn mer dokumentasjon. Vi oppfordrer derfor de som har dokumentasjon i form av foto, film og dokumenter generelt om å ta kontakt, slik at vi kan få et mest mulig komplett bilde av vernehistorien i Nordland.