Unikt fotomateriale etter Charles Ravn mottatt

Klikk for stort bildeRundt 6-7000 negativer vitner om Charles Ravns liv som fotograf.

Klikk for stort bildeArkiv i Nordland har mottatt fotosamlingen etter Charles Ravn (1889-1963). Ravn var i en  årrekke en sentral fotograf i Ballangen. Som fotograf var han selvlært; noe som gjør arbeidet desto mer imponerende.
 
Foruten fotografering, virket han som lokalhistoriker, slektsforsker og astrolog. Videre var Ravn en ivrig skriver av dagbøker hvor han skrev ned ulike hendelser i nærmiljøet i Kjeldebotn og Ballangen. Flere av dem eksisterer den dag i dag og er kilder til områdets lokalhistorie. Kort sagt må Ravn sies å ha vært en mann med allsidige interesser.
 
Samlingen Arkiv i Nordland har mottatt består av ca. 2000 glassplater og 4-5000 andre negativer. Bildene er grovt sett fra perioden 1920-1955, og omfatter blant annet portrettbilder og landskapsbilder fra Ballangen. I og med at Ravn møysommelig har ført opp hvilke personer/landskap som er avbildet, er fotosamlingen hans en uvurderlig kilde for slektsforskere og andre interesserte. Arkiv i Nordland har planer om å digitalisere materialet.
 
For de som er interessert i å lese mer om Charles Ravns liv, anbefaler vi Årbok for Ofoten 1986, Årbok for Ballangen 2001 og Årbok for Ballangen 2002. I tillegg kan fotointeresserte finne fotokavalkader i flere av årbøkene for Ballangen. Blant annet i utgavene fra 1999 og 2000.
 
Fakta om Charles Ravn i denne saken er hentet fra følgende to artikler av Ivar Skoglund: Fotografen, lokalhistorikeren og slektsforskeren Charles Ravns slektstavle og Charles Ravn (1889-1963) – fotografen og lokalhistorikeren som fikk bygdeoriginalens stempel på seg. Førstnevnte er å finne i Årbok for Ballangen 2002, mens sistnevnte ble trykket i Årbok for Ofoten 1986.