Satsing på Digitalarkivet.no

Klikk for stort bildeArkiv fra Bodø kommune funnet i privat samling Arkiv i Nordland  I forslag til statsbudsjett for 2020 får Arkivverket 140 millioner kroner til utvikling av nye løsninger for lagring og publisering av historiske data. Digitalarkivet skal videreutvikles.

Digitalarkivet inn i forslag til statsbudsjett

7. oktober kom forslag til statsbudsjett med en god nyhet for arkivsektoren: Digitalarkivet får et solid og etterlengtet løft for å bli stedet hvor alle arkivene i Norge kan dele digitalisert materiale. 

Å forvalte digitalisert materiale på en god måte er en stor jobb, som ingen kommuner kan klare alene. Arkivverket har nå fått ansvaret for å tilby en god og varig løsning på dette.

Digitalarkivet og Arkivverket har fått i oppdrag å ta vare på data i et langtidsperspektiv, og sikre at dataene ikke forringes eller går tapt i foreldet teknologi.

Arkivverket om nyheten:

– Dette er et helt nødvendig løft, både for Arkivverket og for kommunal og privat sektor, men ikke minst for innbyggerne i Norge. Vi skal alle være trygge på at informasjon om oss selv, og om samfunnet vårt, ikke går tapt. Våre tilsyn og undersøkelser har de siste årene dessverre avdekket det motsatte. Det er svært mye dokumentasjon i offentlig sektor som ikke er godt nok sikret for ettertiden. Like mye er utilgjengelig for bruk fordi det mangler verktøy for tilgjengeliggjøring. Denne satsningen vil legge til rette for deling av historiske data, og vil komme hele Norge til gode. I tillegg kan både offentlige og private bruke dataene og lage nye tjenester, til det beste for innbyggerne våre, sier riksarkivar Inga Bolstad om budsjettnyheten.

Betydning for Nordland

For innbyggerne i Nordland betyr dette at arkivene vil bli enklere tilgjengelig.

Arkiv i Nordland er i ferd med å bygge opp egne digitaliseringsløyper for å sette fart i digitaliseringen av eldre, papirbaserte dokumenter. Digitalarkivet er dermed en velkommen løsning på utfordringen med å tilgjengeliggjøre alt vi digitaliserer.

Alle kommunene i Nordland, bortsett fra fire, er medlemmer i vårt interkommunale arkiv. Disse kommunene kan sende inn sitt arkivmateriale til oss for oppbevaring i depot, og nyte godt av vårt digitaliseringsarbeid. Vi er straks ferdige med å digitalisere formannskapsprotokollene som er i vårt depot, og er klare til å tilgjengeliggjøre dem på Digitalarkivet.