Reisepass fra 1830-tallet

Klikk for stort bildeReisepass for Abelone, Hemnæs preæstegaard 14.may 1837 Arkiv i Nordland

Før 1860 trengte man reisepass for å bevege seg mellom fogderier og prestegjeld innenlands, og over landegrensene. Det var straffbart å innlosjere og å frakte "løsgjengere". Her har vi funnet fram tre reisepass som kom inn til oss via Rødøy prestekontor.

Reisepass

For å komme seg fra sted til sted trengte man attester som dette. Myndighetene hadde behov for å kontrollere innbyggerne, spesielt tjenestefolk, omstreifere og løsgjengere.  En annen viktig grunn til passtvangen var at bygde- og bysamfunnene var avhengige av et forholdsvis stort antall disponible personer til å utføre "onnearbeid" og annet sesongbasert arbeid. Det var derfor viktig å kontrollere at ikke altfor mange reise bort.

Attestene ble ofte skrevet av presten i et prestegjeld, men etter hvert overtok politimyndighetene denne oppgaven i sin helhet. Arkivmateriale etter pass og legitimasjonskort finnes både i prest- og lennsmannsarkiv. 

Klikk for stort bildeHans Peder Benjaminsen trengte attest/reisepass for han skulle reise til Finnmark for å fiske sommeren 1837. Arkiv i Nordland  

Klikk for stort bildeAnne Dorthea Pettersdatter skulle til Hedemarken som tjenestepike Arkiv i Nordland  

Etter 1860 var det passfrihet innenlands til første verdenskrig - da kom passfotografier og passene ble mer lik de vi har i dag. 

En av våre frivillige, Elin Jæger, har transkribert dokumentene - hvis du trenger hjelp til å lese håndskriften fra 1830-tallet. Last ned her (PDF, 19 kB)

Mange reisepass er blitt destruert, men passprotokoller finnes. Dette er statlig arkivmateriale og finnes hos Arkivverket. Ved bruk av passprotokollene kan man følge en persons ferdsel.  I tillegg kan de gamle reisepassene inneholde beskrivelser av den reisende. Dette var for at lokale myndigheter kunne se at det var rett person som hadde dokumentet. Alt dette er verdifulle dokumenter for slektsforskere.

En del passprotokoller er blitt transkribert og ligger søkbare på Digitalarkivet.no