Prosjektmidler til arbeidet med arkivene etter Harry Westrheim og Johnson & Sotberg

Norsk Kulturråd støtter Arkiv i Nordland med 80 000 kr for arbeidet med ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Harry Westrheim og 240 000 kr til bevaring og registrering av fotoarkivet etter Johnson & Sotberg. Begge arkivene er viktige på hver sine måter og vi er veldig glade for støtten! 

Klikk for stort bildeDet er mange lydopptak i arkivet etter Harry Westrheim. Disse skal digitaliseres av Nasjonalbiblioteket Harry Westrheim (1915-2007) var en kjent forfatter og journalist. Han jobbet mange år i NRK, bl.a. som distriktssjef i NRK Finnmark og NRK Nordland. Han var opptatt av den nordnorske landsdelen og kjent for sitt arbeid om tvangsevakueringen og gjenreisingen av Finnmark og Nord-Troms. Han intervjuet mange tidsvitner om disse temaene.

Samlingen består av korrespondanse, manus, avisutklipp, lydbånd, kassetter og fotografier. Til sammen utgjør dette 14 hyllemeter, hvor både lyd og foto skal digitaliseres. Oppstart for prosjektet er 4.mai i år. Da skal alt katalogiseres og til slutt bli tilgjengelig for publikum.

    

Johnson & Sotberg var et fotograffirma i Bodø som virket mellom 1951-1984. Bildesamlingen rommer anslagsvis 700 000 bilder og er todelt. Del 1 består av i overkant av 4 000 oppdrag gjort rundt omkring i byen og omegn. Dette utgjør anslagsvis 30 000 – 40 000 bilder. Her finner vi blant annet oppdragsbilder gjort for lokale bedrifter og personer. Denne delen av samlingen består av en meget god dokumentasjon av Bodø i etterkrigstiden og viser deler av samfunnsutviklingen etter hvert som byen vokser. Del 2 av arkivet består av portrettoppdragene fotografene gjorde i studio. Store deler av befolkningen i Bodø og omegn har vært innom hos fotografene i perioden firmaet eksisterte og arkivet som helhet er en tidskapsel som viser byen og befolkningen i denne perioden.  

Prosjektet skal etter planen starte i mai 2020, og vi regner med å bruke vel ett år på å ordne, emballere og registrere fotoarkivet. 

 

 

Kulturrådet, tildelinger

Avisa Nordland  om bildeskatten