Pride på Arkiv i Nordland

Klikk for stort bilde

Hvor er de skeive bitene om Nordland?

Alle har en historie – vi har en bit av din er Arkiv i Nordlands slagord. Vi har arkiver fra Nordland, fra offentlig og privat sektor, bedrifter, personer, lag og foreninger. De forteller i sum om hvordan det har vært å leve i Nordland. Men en bit av historien mangler. 

Hva kan fortelles om hvordan det er å leve med en ikke-heterofil legning i Nordland? Juni er pride-måneden, og vi vil bruke denne måneden til å sette fokus på at vi trenger hjelp til å få såkalt skeiv historie fra Nordland inn i arkivene.

Skeive Arkiv i Nordland?

Arkiv i Nordland har en bevaringsplan for privatarkiv, som skal hjelpe oss å sikre at vi forteller hele Nordlands historie. Privatarkiv er arkiver samlet og skapt av privatpersoner, organisasjoner, foreninger og bedrifter. Disse arkivene er viktige for å vise bredden i alt som har vært en bit av Nordland i nåtid og fortid. Bevaringsplanen viser at vi mangler arkiver som forteller skeives historie i Nordland. 

En liten bit av skeiv historie fra Nordland, er nett-tjenesten Klara Klok. Tjenesten ga informasjon og veiledning om temaene kropp og helse, følelser, rus og seksualitet, for aldersgruppen 10-25 år. Det var mulig å spørre og få svar anonymt. Alle spørsmål og svar som lå tilgjengelig på nettsiden til Klara Klok, og er nå bevart hos oss.

Klara Klok-arkivet forteller om ungdom fra hele landet, som blant annet lurer på om de er skeive. Vi skulle gjerne hatt flere skeive arkiv fra Nordland, som forteller om hvordan det å være skeiv i Nordland.

Skeivt arkiv

I Norge finnes et arkiv som har tatt særlig ansvar for å bevare skeiv historie: Skeivt arkiv i Bergen. Vi har sett litt på hvilke arkiver de har, og ser at Nordland også mangler hos dem.
Skeivt arkiv tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie.

Skeivt arkivs samlinger består av en rekke arkiver fra personer og organisasjoner samt bøker og tidsskrifter. I tillegg bygger Skeivt arkiv opp en samling av videointervjuer som dokumenterer livene til personer som har hatt tilknytning til LHBT-organisering eller på annen måte kan fortelle om det å leve utenfor heteronormen.


Bevaring skeive arkiv

Det eksisterer og har eksistert foreninger og organisasjoner for skeive i Nordland. Vi ønsker oss arkiv etter disse, og er interessert i alle slags dokumenter som forteller om dem. Alt fra møteprotokoller og ringpermer, via minnepenner og disketter med digitale dokumenter, til t-skjorter og buttons. 

Vi skulle gjerne hatt arkivene etter organisasjoner som for eksempel studentgruppa Hobile ved Høgskolen i Bodø, LLH Bodø, Skeiv Ungdom, Fri Nordland og andre som vi ikke kjenner til. 

Kjenner du til slikt arkivmateriale vil vi gjerne at du tar kontakt med oss eller Skeivt arkiv i Bergen. 

Vi er interessert i både gammelt og bortsatt arkiv, og å komme i kontakt med dem som skaper skeivt arkiv i dag. Elektroniske arkiv er også interessante, og her bør bevaringen komme i gang tidligere enn vi er vant med fra papirarkivene.

I tilfelle noen var engstelig for opplysninger på avveie: vi kan klausulere og skjerme arkiv for innsyn.

Oppfordringen om å fortelle oss om skeive arkiv gjelder også uskeive arkiv!

Klikk for stort bilde