Nytt skjema for avlevering av personregister

Klikk for stort bilde

 

Skal dere i gang med ordning og listeføring av personregister?  - sørg for at dere bruker vårt nye skjema.

Arkiv i Nordland har laget en ny mal for registrering av personopplysninger for avlevering av personregister (elevmapper, klientmapper og lignende).

 

Den nye malen (Excel-skjema) finner du på vår nettside

 

  • For de som allerede er i gang med ordning av personregister og har brukt lister fra gammel mal, kan avslutte disse listene og avlevere det som er ordnet etter denne måten.
  • Hvis det gjenstår kun små menger med mapper (under to hyllemeter), registrerer man ferdig alle personene/klientene og avleverer.
  • Hvis det er større mengder som gjenstår å listeføre, tar man i bruk den nye malen for resten av materialet.
  • Det er mulig å bruke klipp og lim av opplysninger fra gammel til ny mal, og dette er relativt enkelt.

 

Etter 1. oktober 2019 vil vi ikke ta imot eller godkjenne avleveringer med de gamle listene.