"Liv laga i Lofoten" ferdig katalogisert

Klikk for stort bilde"Liv laga i Lofoten" var et stedsutviklingsprosjekt i første halvdel av 1990-tallet. Prosjektet kom i gang dels på grunn av krisetid i fiskeriene.

Etter flere undersøkelser om fysisk og psykisk helse, bl.a. Nordkystundersøkelsen, Kommunediagnoseundersøkelsen og Henningsværprosjektet, hadde man sett at Lofoten egnet seg som forsøksområde.

Faglig ble prosjektet knyttet opp mot Helsedirektoratets «Samlet plan for utviklingsprosjekter innen det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid» (Helse år 2000). Koordineringen ble ivaretatt av to prosjektledere under Lofotrådet.

Det var tre overordnede mål; forebygge helseskader og sette i verk helsefremmende tiltak i en kriserammet region; samle kunnskap om psykososialt helsefremmende arbeid i landdistrikt og skape forståelse for nødvendigheten av at helsefremmende tiltak må ha en sektorovergripende karakter. En rekke underprosjekter ble igangsatt, blant annet «Når inntekten svikter», «Lokalsamfunnsutvikling» og «Ung framtid i Lofoten».

Klikk for stort bildeArkivet etter "Liv Laga Lofoten" er ordnet av Caroline TorissenArkivet omfatter møteserier, sak- og korrespondanseserier og en stor samling kassetter med lydopptak – totalt 376. Arkivet fyller fem hyllemeter og man kan få tilgang til materialet ved å kontakte Arkiv i Nordland.

 

Arkivkatalogen finnes på Arkivportalen