Kulturrådet støtter bevaring av Lofotpostens fotoarkiv

Under arbeidet med å kartlegge og dokumentere kulturfenomen i Lofoten i prosjektet Gjenklang, fikk vi også tips om større ting. Ett av dem var fotoarkivet til Lofotposten.