Krise- og reguleringstiltak i krisetid

Klikk for stort bildeI disse koronatider med hamstring av matvarer kan vi se tilbake på krise- og reguleringstiltak som tidligere er gjort for å sikre at befolkningen skulle få tilstrekkelig med nødvendige varer. Tiltakene ble også satt i verk for å hindre en samfunnsskadelig prisstigning.

Under første verdenskrig ble det opprettet provianteringsråd i alle landets kommuner. Disse skulle holde seg orientert om forhold som kunne være interessant for forsyning av matvarer, brensel, olje og andre nødvendighetsartikler. Rådet skulle sørge for en tilstrekkelig forsyning av disse varene og legge opp reserver. Det var også rådets oppgave å sørge for at varer ble solgt til fornuftige priser og i passe mengder. Det kunne opprettes kommunale utsalg eller gjøres avtaler med handlende. Nemnder som rasjoneringsnemnd og brendselsnemnd ble opprettet i mange kommuner.

Provianteringsrådene ble avskaffet i 1923, men enkelte kommuner holdt på ordningen helt til 1926.

 

09. juni 1939 ble det opprettet forsyningsnemndernemnder i alle kommuner i Norge. Denne hadde mange likheter med provianteringsrådet. Også denne gang ble det opprettet særnemnder som tok seg av enkeltoppgaver som blant annet rasjoneringsnemnder, vedutvalg og skotøynemnder. Det var nemnda som skulle passe på at det var tilstrekkelig tilgang på nødvendige varer. Det ble laget og delt ut rasjoneringskort som skulle sikre at bestemmelser ble fulgt. Mengder mat og varer ble bestemt av familiens størrelse og alder på barn. I tillegg fikk mennesker som hadde tatt imot evakuerte ekstra rasjoneringskort. Av beredskapsmessige årsaker har ikke forsyningsnemnden blitt avviklet.  

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur: Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen «Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene»