Kommunale arkivskapere etter 1965

Klikk for stort bilde  Ika Hordaland har laget oversikt over 20 ulike kommunale arkivskapere etter 1965. Oversikten er utarbeidet for å lette arbeidet i interkommunale arkiv, men er også nyttig for arkivledere i kommunene: Har vi kontroll på disse arkivene hos oss?

Kommunale skatteutvalg

Virksomme inntil 2005, da ligningskontorene overtok som klage-instans. 
Arkivet inneholder som regel møtebøker.

Sosialstyret

Fungerte fram til midten av 1980-tallet. Ble erstattet av hovedutvalget for helse og sosial.
Arkivet inneholder som regel møtebøker.

Arbeidsmiljøutvalget

Erstattet tidligere verneutvalg fra 1977.
Arkivet inneholder som regel møtebøker.

Likestillingsutvalget

Ikke alle kommuner har egne likestillingsutvalg, men har lagt oppgavene under andre instanser.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Tilsettingsutvalget

I kommuner uten tilsettingsutvalg, har administrasjonsutvalget ansvar for oppgavene.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Administrasjonsutvalget

Opprettet 1977.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Hovedutvalget for helse og sosial

Etablert fra tidlig 1980-tall.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Hovedutvalg for undervisning

I funksjon fra tidlig 1980-tall, og overtok skolestyrets oppgaver.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Hovedutvalg for kultur

I funksjon fra tidlig 1980-tall, og overtok kulturstyrets oppgaver.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Hovedutvalg for teknisk sektor

I funksjon fra tidlig 1980-tall inntil 1992, hvor kommunene kunne fritt organisere de politiske organene.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Kommunale næringsfond

Opprettet som prøveordning fra 1984, fast ordning etter 1987. Integrert i distriktspolitiske virkemidler fra 1991. Lovpålagt fra 1994.
Arkivet inneholder som regel møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller, brevkopier og saksarkiv.

Planutvalget (Plan- og bygningsutvalget)

Opprettet 1985.
Arkivet inneholder som regel møtebøker.

Eldrerådet

Opprettet 1991.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og referatprotokoller.

Kontrollutvalget

Opprettet 1992.
Arkivet inneholder som regel møtebøker og saksarkiv.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Opprettet 1992.
Arkivet inneholder som regel møtebøker.

Utvalg for oppvekst, levekår, kultur og fritid

Opprettet 1992.
Arkivet inneholder som regel møtebøker.

Klientutvalget

Etablert 1993.
Arkivet inneholder som regel møtebøker.

Sentralarkivet

Opprettet av arkivloven 1998. Enkelte kommuner hadde sentralarkiv før 1998
Arkivet inneholder som regel kopibøker og saksarkiv

Flyktningkontoret

Opprettet 2003
Arkivet inneholder som regel møtebøker, kopibøker, saksarkiv og klientmapper.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Etablert 2006
Arkivet inneholder som regel klientarkiv, møtebøker og kopibøker.