Kjærlighet uten frykt

Klikk for stort bilde

Arkiv kan ha innhold av høyst varierende karakter.

Klikk for stort bilde

Under ordning av arkivet etter Kjerringøy formannskap dukket det opp en udatert reklame for boken «Kjærlighet uten frykt. En åpen veileder om seksuallivet». Bokens forfatter er skotten Dr. med. Eustace Chesser, som var både lege og psykolog. I reklamen står det blant annet at Dr. Chesser «… gir i en åpen og usminket fremstilling, som dog aldri forlater en vitenskapelig basis, alle opplysninger som leseren trenger når denne søker å frigjøre sine seksuelle krefter og oppnå den høyeste lykke». For den nette sum av kr. 16,00 kunne man kjøpe boken på 280 sider og ta del i Dr. Chessers vitenskapelig funderte råd.

Denne reklamen som vi i dag ser mest på som en morsom kuriositet var alvorlig nok i sin samtid. Seksualopplysning var lenge et svært omstridt emne. At Chesser ble arrestert for uanstendighet etter lanseringen av boken i 1940 illustrerer nettopp det. Imidlertid var det et stort informasjonsbehov i befolkningen. I 1930-årenes Norge deltok blant annet radikale leger i opplysningsarbeidet. Det er i en slik sammenheng man må se Dr. Chessers bok.