Hurra for privatarkiv i Nordland

Klikk for stort bildeLeder av Arkiv i Nordland, Ketil Jensen, åpnet seminaret.13.-14. februar arrangerte Arkiv i Nordland et seminar med tanke på å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Etter to innholdsrike og gode dager sammen kan vi konkludere med at vi nå har opprettet et slikt nettverk og at vi skal møtes igjen.

Det var 16 deltakere fra Helgeland, Lofoten og Salten til stede på Jektefartsmuseet i Bodø, hvor seminaret ble arrangert. Museum, lokalhistorielag, Árran lulesamiske senter og en nordlandskommune var påmeldt. Kirsti Gulowsen fra Oslo byarkiv var invitert til å fortelle om deres privatarkivnettverk og ga oss eksempler på hva man kan få ut av en slik samarbeidsform.

Vi orienterte hverandre om status med hensyn til privatarkiv og forhåpninger til et privatarkivnettverk. Det er selvsagt deling av kunnskap og samarbeid som står på ønskelisten til alle. Målet vårt er at privatarkivene i Nordland skal få det bedre, både med tanke på at de får det bedre rent fysisk, men også at de blir funnet, registrert og til dels digitalisert. Vi vil løfte privatarkivene i Nordland fram i lyset.

Klikk for stort bildeAvdelingsdirektør Jonny Edvardsen fra Nasjonalbiblioteket fortalte om digitaliseringsprosjektet for ABM-sektoren - planer og status.  

Vi diskuterte bevaringsplanen for privatarkiv i Nordland og veien videre. Det har skjedd en del siden planen ble ferdig i 2017, og oppdateringer er nødvendig. En del arkiv har kommet inn siden da - og andre arkiv ble dessverre ikke kartlagt sist. Vi håper nå å få til en kartlegging av privatarkivene som viser det faktiske bildet av hva om finnes av materiale i hele Nordland. Ideen om en egen bevaringsplan for foto i Nordland ble også lansert på seminaret.   

Klikk for stort bilde Solveig Lindbach Jensen

Nettverket har mange prosjekter vi kan samarbeide om – både med hensyn til informasjonsarbeid og innsamling. I tillegg har vi en del felles utfordringer med lyd- og filmmateriale. Dag 2 av seminaret var Jonny Edvardsen fra Nasjonalbiblioteket invitert til å fortelle om deres samfunnsoppdrag med å digitalisere lyd og film for hele landet. For flere av de fremmøtte var det spesielt lydmateriale som var interessant – da mange har gamle lydopptak de gjerne vil ha digitalisert, tilgjengeliggjort og trygt bevart for ettertiden. 

 

Dersom man er interessert i å delta i nettverket er det bare å ta kontakt med Arkiv i Nordland, ved Solveig Lindbach Jensen. Det er i utgangpunktet med for de som har og betjener privatarkiv, men har du noe du kan bidra med, eller gode ideer er det bare å ta kontakt.