Finansieringen på plass

300 meter nasjonal jernverkshistorie skal frem i lyset.

Klikk for stort bildeKetil Jensen (leder i AiN) og Arve Ulriksen (direktør ved Mo Industripark). Solfrid Vatshaug og Aud Eliassen er tidligere ansatte ved Jernverket, og har pakket og levert arkivet. Solveig L. Jensen (prosjektleder) Mo Industripark    

Arkiv i Nordland (AiN) har fått 500 000 kroner i støtte fra Arkivverket. Pengene skal brukes til å katalogisere og gjøre arkivet etter A/S Norsk Jernverk på Mo tilgjengelig. Fra før har AiN fått 500 000 kroner i støtte fra Mo Industripark.

Sentral i industrialiseringen

- Arkivet etter Norsk Jernverk representerer viktig samfunns- og industrihistorie. Arkivet dokumenterer jernverkets sentrale rolle i industrialiseringen av Norge etter andre verdenskrig, forteller leder av Arkiv i Nordland, Ketil Jensen.

Jensen sier at støtten både fra Arkivverket og Mo industripark gjør det mulig å få ferdigstilt prosjektet, som er et av de største prosjektene AiN har tatt hånd om.

- Vi skal ta hånd om 300 meter med historie av nasjonal betydning. Dette blir en kjempespennende jobb, sier Jensen.

Klikk for stort bildeA/S Norsk jernverk på Mo i 1954 Ragge Strand, Riksarkivet   

Stor nasjonal betydning

- Arkivet fra Norsk Jernverk er historisk interessant og viktig å ta vare på for ettertiden. Nå blir det tilgjengelig for forskning og kan bidra til mer kunnskap om en viktig periode innen norsk etterkrigshistorie, sier kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).

Fylkesråden er veldig fornøyd med at Mo Industripark tar samfunnsansvar og bidrar til at dette arkivet tas vare på for ettertiden. 
- Et eksempel til etterfølgelse, avslutter fylkesråden.

Om arkivet

Arkivet fra A/S Norsk jernverk er hovedsakelig fra perioden 1946-1989. Det er nå kommet til Arkiv i Nordland i Bodø. Arbeidet med prosjektet starter opp over nyttår. Det er prosjektleder Solveig Lindbach Jensen og prosjektmedarbeider Tina Bergh, som skal lose arkivet fra Mo i havn.