Etablering av privatarkivnettverk i Nordland

Arkiv i Nordland inviterer til seminar for å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Seminaret arrangeres på Jektefartsmuseet i Bodø 13.-14.februar 2020. Arrangementet er åpent for alle som har og betjener privatarkiv. Klikk for stort bilde  

Nettverket skal jobbe med felles muligheter og utfordringer knyttet til arkiv. Målet er å få en gruppe som kan møtes 1-2 ganger i året. På disse møtene kan vi ha faglige innlegg og diskusjoner, utvikle samarbeid rundt satsingsområder, arbeidsdeling osv. Et slikt nettverk vil også kunne fungerer til videre koordinering av bevaringsplanen for privatarkiv og søknader om prosjektmidler til f.eks digitaliseringsprosjekt m.m.

Program

Foreleserne er både fra Arkiv i Nordland og eksternt. Vi har invitert Kirsti Gulowsen fra Oslo byarkiv til å fortelle om deres erfaringer og hvilke fordeler det er å ha en felles møteplass og nettverk for de som har eller betjener privatarkiv.

Jonny Edvardsen fra Nasjonalbiblioteket kommer for å fortelle om deres digitaliseringsoppdrag og hva de kan tilby i den anledning. Det legges opp til spørsmål og diskusjon i tilknytning til foredragene.

Utover dette skal vi presentere Bevaringsplanen for privatarkiv, fortelle om vår depottjeneste og forsøke å få til et besøk i Arkiv i Nordland nye lokaler. Seminaret vil bli arrangert på Jektefartsmuseet i Bodø.

Vi starter opp seminaret 13.februar til lunsj kl 12:00 og avslutter dagen etter med lunsj. På kvelden 13.februar skal vi ha felles middag og hygge oss.

Deltakelse koster 1950,-. Dette inkluderer 2 lunsjer og en festmiddag.

Meld deg på seminaret

 

Ved behov for overnatting ordner deltakerne med dette selv