Da krigen kom til Nordland - Unik fotosamling tilgjengelig på nett

Arkiv i Nordland har digitalisert over 300 bilder fra felttoget under 2. verdenskrig i Nordland og Norge. Bildene dokumenterer østerrikske spesialstyrkers strabasiøse ferd under felttoget. Samlingen er nå tilgjengelig på nett.

Klikk for stort bildeRussland 1941 - Klikk for stort bildeDag Skogheim - Klikk for stort bilde

Natt til 4. mai 1940 startet den østerrikske bergjegerbataljonen Sorko den lange marsjen fra Nord-Trøndelag nordover mot Narvik. Oppdraget, operasjon «Bøffel», var så raskt som mulig å komme til unnsetning de tyske troppene som hadde lidd kraftig under allierte motangrep og sto i fare for å måtte gi opp Narvik.

Harde feltøvelser, lange marsjer i nord, soldatens hverdagsliv samt krigshandlinger og skjebnen som møtte mange på østfronten skildres i bildemateriale fra et helt unikt visuelt perspektiv. Gjennom linsen til soldater langt hjemmefra. I samlingen kan vi følge de østerrikske bergjegerne nordover fra felttoget i Polen via Tyskland og Danmark til de ankommer Trondheim i begynnelsen av mai 1940. Fra Trondheim går ferden videre nordover og de siste bildene i samlingen er fra angrepet på Russland i 1941. I bildene kan du se soldatenes fotodokumentasjon av de første årene av andre verdenskrig.

Forfatteren og Sverre Steen-prisvinneren Dag Skogheim har gjennom et langt liv samlet inn historisk materiale til bruk i sitt forfatterskap. Et av hans interesseområder har vært felttoget i Nord-Norge. Det innsamlede materialet inneholder blant annet dagbøker, intervjuer, fotografier og korrespondanse med østerrikske soldater som deltok i felttoget. Våren 2002 bestemte Skogheim seg for å gi samlingen til Arkiv i Nordland. Samlingen er dermed tilgjengelig for historikere som ønsker å arbeide med problemstillinger knyttet til felttoget i 1940. Nye kilder kan dermed gi ny viten til vår krigshistorie.

For å se flere bilder, eller mer informasjon, se linker til høyre.