Bestått eller ikke bestått?

I arkivene kan man finne mye forskjellig. Under ordning av arkivmateriale fra Fauske kommune dukket det opp en interessant eske.

Klikk for stort bildeEsken inneholdt objektsorteringstesten Goldstein-Scheerer Object Sorting Test, som har vært benyttet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Testen er én av fem ulike tester som sammen har blitt brukt for å vurdere en persons evner til konkret og abstrakt tenkning. De ble lansert i 1945 av The Psychological Corporation og var i bruk i Norge i hvert fall fram til slutten av 1980-tallet.

Fra utviklernes side var testene opprinnelig tiltenkt å avdekke hjerneskade. Testene har imidlertid blitt brukt mest til å i diagnostisere psykiske lidelser hos voksne, som for eksempel schizofreni. Utviklerne mente at normale individer kunne tenke både konkret og abstrakt, og testenes hensikt er å avdekke manglende evne til abstrakt tenkning.

Selve objektsorteringstesten går ut på å sortere hverdagsobjekter etter ulike kriterier, som for eksempel farge, form og materiale. I esken fant vi blant annet hengelås, eple, gaffel, ball og hammer.