Avlevere arkiv

Vi tar i mot arkiv både til deponering og donering.
Ta kontakt med oss for å avtale tid, om du har noe du vil avlevere.

Offentlig arkiv

Kommunene kan avlevere ferdig ordnet arkiv til Arkiv i Nordlands depot, eller arkiv som må ryddes og katalogiseres. I noen tilfeller vil også muggsanering være nødvendig.

Når man ønsker å avlevere arkiv tar man først kontakt og avtaler når avleveringen skal finne sted. Kommunen må pakke, merke og listeføre det de ønsker å avlevere. Avlevering skjer etter avtale med kommunens arkivtjeneste. Det er viktig at arkivleder/arkivansvarlig i kommunen får vite om planlagt avlevering.

 

Kommuner som ønsker å bruke våre depottjenester skal følge de retningslinjer som er beskrevet i

våre veiledninger. Dette gjelder avlevering av arkiv etter ny modell 01.01.2019.

Har man behov for hjelp til pakking og merking av arkivmateriale kan man leie denne tjenesten hos Arkiv i Nordland.

Nordland fylkeskommune bruker også Arkiv i Nordlands depottjenester. Dette administreres via Dokumentasjonssenteret.

 

Avlevering av personregister

 

Klikk for stort bildeDe fleste nordlandskommunene som er med i IKAN bruker Arkiv i Nordland depottjenester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vet at en del eldre arkivmateriale er på avveie, og har vært det omtrent siden det ble skapt. Ta kontakt med oss hvis du finner gamle protokoller eller dokumenter som kan være fra en offentlig virksomhet. Vi hjelper deg å finne ut hva du skal gjøre med det.

 

Privatarkiv

Med privatarkiv menes alt arkivmateriale fra privat sektor. Det kan komme fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Vi tar gjerne i mot det du vil levere.