Arkivdagen 2019

Klikk for stort bildeEr du interessert i samisk historie i Nordland? Da kan du ta turen innom Arkiv i Nordland på årets Arkivdag - 9. november.

Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid. Det nasjonale temaet er i år "Gjemt og glemt". I den anledning har Arkiv i Nordland valgt å ha fokus på den samiske historien i Nordland. De samiske miljøene er få og har tidligere fått lite oppmerksomhet - spesielt med tanke på dokumentasjon og arkiv. Dersom dokumentasjon mangler blir en fort usynliggjort. Hva bør vi gjøre med dette?

På programmet står:

  • «Samene i Lofoten – hvem kan huske dem?» med Alf Ragnar Nielssen,tidligere professor ved Nord universitet og forfatter 
  • «Ivaretakelse og synliggjøring av samisk kulturarv - eksempler fra Bååstedeprosjektet» med Lars Magne Andreassen, direktør ved Árran – lulesamisk senter/julevsáme guovdásj
  • «Bidumsámegiella - språket som ble gjemt, og nesten glemt - Historia om revitaliseringa av pitesamenes hjertespråk» med Stig Morten Kristensen, leder ved Pitesamisk senter/ Duoddara Ràfe
  • «Refleksjoner rundt samisk språk og identitet i dag» med Maria Hernes, Stormen samiske senter/Sáme guovdásj
  • Omvisning i arkivet
  • Lett bevertning

Tid: Lørdag 9.november kl. 11-15

Sted: Arkiv i Nordland, Nord Universitet - Foredragene foregår i auditorium Regine Normann (Inngang E)

Facebook-arrangement https://www.facebook.com/events/2706423349421306/

 

Fakta om Arkivdagen:

Arkivdagen ble startet i Sverige i 1998, og Norge og Island kom med i 2001. I 2002 kom Finland med og i 2003 Færøyene. I dag er det samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer arkivinstitusjoner. Arkivdagen i Norge holdes andre helgen i november.