Arkiv i Nordland har digitalisert over 300 bilder fra felttoget under 2. verdenskrig i Nordland og Norge. Bildene dokumenterer østerrikske spesialstyrkers strabasiøse ferd under felttoget. Samlingen er nå tilgjengelig på nett.

Innstrandens idrettslag ble stiftet 8. august 1920. Se en kort video med smakebiter fra Innstrandens nesten hundreårige historie.

Kristiansand kommune ble for en tid siden i Høyesterett dømt til å betale over ni hundre tusen kroner i erstatning til en elev som har opplevd mobbing i grunnskolen.

Arkiv kan ha innhold av høyst varierende karakter.

1 Kommentar

Det er ikke bare i Frankrike man finner sykling på høyt nivå.

1 Kommentar

Arkiv i Nordland har inngått et spennende samarbeid med Nordland Nasjonalparksenter

Etter at komponisten Fridthjov Anderssens etterlatte arbeider ble avlevert til Arkiv i Nordland, har det stadig dukket opp nye verk eller ukjente varianter. Arkivet etter Anderssen synes i så måte å være ei Sareptas krukke. Seinest under Bodø Internasjonale Orgelfestival, som ble avviklet i uke 17, kom det fram nye komposisjoner.
 

Torsdag 12. april viste prosjekt Gjenklang smakebiter fra innsamlet materiale. DIS Salten sto for arrangementet og mange fant veien til Bodø Bibliotek denne kvelden.

Under arbeidet med å kartlegge og dokumentere kulturfenomen i Lofoten i prosjektet Gjenklang, fikk vi også tips om større ting. Ett av dem var fotoarkivet til Lofotposten.

Bakgrunnen for navnet Hålogaland, som i middelalderen ble brukt om alt norskbygd land nord for Namdalen.

Av Solveig Lindbach Jensen

Utlånt fra Nordlandsmuseet, Bodø

I denne nye smakebiten fra Nordlands historie kan vi lese om den bitre konflikten mellom juksafiskere og linefiskere på Lofothavet på slutten av 1700-tallet. Striden omfattet også det dansk-norske embetsverket som lenge vernet om juksafisket, eller ”djups-agnsfisket” som er den opprinnelige betegnelsen. Streng lovanvendelse og folkelig motstand kan være stikkord for denne konflikten. Hvordan det endte? Det kan du lese om her.

I arkivene kan man finne mye forskjellig. Under ordning av arkivmateriale fra Fauske kommune dukket det opp en interessant eske.

Frå Andås i Vefsn.

Stadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art i Stadnamnkartet  
Her i fylkesleksikonet er fleire av namna forklart i eigne artiklar. 

Gjenklang er i full gang med innsamling og digitalisering av lydbånd og filmer. Her er noen smakebiter som viser at det er flere sjangere representert fra Lofotens musikkliv.

Ordning og katalogisering er en viktig del av Arkiv i Nordlands arbeid. Av og til dukker det opp spennende fotografier innimellom alle sakspapirene…

NNJFs logo

Ikke alle skjønner viktigheten av å ta vare på en organisasjons arkiv, men dette kan ofte ha stor historisk verdi! Nordnorsk Jazzforum har nå avlevert 6 meter med arkivmateriale til Arkiv i Nordland og vi er begeistret!

Rundt 6-7000 negativer vitner om Charles Ravns liv som fotograf.

Arkivportalen tekst logo

Stadig flere av Arkiv i Nordlands arkivkataloger er tilgjengelig via arkivportalen.no

Staben ved Arkiv i Nordland hadde ei førjulssamling på Hålogatun, i galleriet for nordlandsmålaren Adelsteen Normann. Eit av kunstverka i galleriet heiter Sommernatt i Raftsundet. Som mange av kunstverka har dette målarstykket ei forhistorie. Den forhistoria er bevart i Arkiv i Nordland