08. september 1943 ble Spitzbergen angrepet av den tyske krigsmakt. Angrepet hadde kodenavn "Zitronella". I 1993 skrev Dag Skogheim en artikkel til Ny Tid om det som skjedde i 1943. 

NM-finale 1975, Ove Andreassen og Harald Berg

 

 I 1916 fikk Bodø endelig fotballklubb.

Kopi fra tysk arkiv "Sabotageanschlag auf das Kraftwerk Glomfjord.

I arkivet etter Dag Skogheim finnes en del kopier av dokumenter fra tyske arkiv. Blant disse dokumentene finnes en rapport som beskriver det som siden er blitt kjent som Operasjon Muskedunder – en sabotasjeaksjon mot kraftverket i Glomfjord. 

Sundhedskommisjonen

Alstahaug Sundhedskommissions rundskriv fra 1894 skulle begrense antall smittede og syke i herredet.  Alle opplysninger om smittsom sykdom skulle uoppholdelig bringes  til distriktslegens kunnskap.

Stemmeseddel fylkestingsvalget 1993 Høyre

For 30 år siden var det kommunestyrevalg. Stemmesedlene som ble til overs var det ikke bruk for etter valget. I hvert fall en av dem ble tatt vare på. Flere navn på lista er kjente også i dag. Yrkestitlene er også interessant lesning; tolloverinspektør, EDB-sjef, husmor, maskinpasser og varslingskontr.

 

Arkiv i Nordland arbeider med å ferdigstille høstens kursplan. 

Sist på 1970-tallet var engasjementet rundt Hurtigruten stort. Det var bestemt å fornye flåten med 9 skip, og mange hadde meninger om hvor store skipene skulle være, hvilken type last de skulle kunne ta og om turisme skulle være et viktig marked.

 

For et år siden mottok vi et Ufo-arkiv fra Leif Normann Solhaug. I vår avleverte han en spennende samling med intervjuer fra Lofoten.

Spør før bruk

Frem til 1963 var nordnorske lag «utestengt» fra allnorsk fotball. Helgen 23. til 25. august markerte F.K Bodø/Glimt at de, og 3 andre nordnorske lag, for første gang fikk delta i den norske cupen.

17. maifeiring på Røst

 

Arkiv i Norland har mottatt en rekke filmruller fra May Storåker på Røst. Disse filmene er nå digitalisert. Dagens smakebit fra samlingen er fra 17. maifeiringen tidlig på 1970-tallet. Her får vi se hvordan feiringen av nasjonaldagen gikk for seg på Røst. Kirketid, skolekorps og barneleker var faste innslag på Nasjonaldagen.

 

 

Fra samlingen til Ola Sæther hos Arkiv i Nordland

Ola Sæther har i en årrekke forsket på den norske bosettingen på den russiske Murmankysten. Mange nordmenn slo seg ned her i siste halvdel av 1800-tallet og det var flere vel fungerende bosettinger med god kontakt med Norge. Kolonistene hadde mange særrettigheter, deriblant fri grensepassasje. 

Johnsen, Einarsen og Reinholdsen
4.3.1989, Myre

Vandreutstillingen «Vi møtes på kaia» turnerer nå i vårt langstrakte fylke. Interessen har vært stor, men det er  enda mulighet for å booke utstillingen.

Fra arkivet etter Bodø Athenæum

Bodø Athenæum ble stiftet 25. november 1885. Dette er sannsynligvis den eldste forening i Bodø som fortsatt er i virksomhet. Et tidligere medlem har deponert sine dokumenter vedrørende foreningen hos Arkiv i Nordland.

Arkiv i Nordland markerer frigjøringsdagen 8. mai. 

 

Fattigstyret i den enkelte kommune ble en sentral aktør for å administrere fattighjelpen. Arkiv i Nordland arbeider med å bevare historien om den gryende velferdsstaten og oppbevarer saksdokumenter, møteprotokoller og regnskaper fra mange kommunale fattigstyrer i Nordland
 

Kvinnelige sykepleiere Vensmoen


Bildet av flotte kvinnelige sykepleiere på Vensmoen er lånt til Arkiv i Nordland i anledning kvinnedagen. 

2. juli 1893 la D/S «Vesteraalen» ut fra Trondheim i sin første tur nordover i hurtigruten. Dette markerte innledningen på en samferdselsrevolusjon for Nord-Norge, både for passasjerer og gods, men særlig for postforsendelsen fra sør til nord som ble forkortet fra uker til dager.  

 

Arkiv i Nordland har sammen med fotballklubben Bodø/Glimt søkt kulturrådet om prosjektmidler for prosjektet Bodø/Glimt – En nordnorsk pioner. 25.1.2013 ble søknaden innvilget. 

Samisk flagg

I dag 6. februar er samefolkets dag. I den anledning har vi hentet fram et gammelt bilde fra Tysfjord/Hellemobotn, som er et kjent samisk område i Nordland

 

Stadig flere foreninger og lag ser nytten av at Nordland har sin egen arkivinstitusjon som kan ta vare på arkivene deres. Freidig 4H og Instranden Ungdomslag er to slike foreninger som har avlevert arkiv til Arkiv i Nordland. Nå er dette arkivmaterialet sikret for ettertiden.

Arkiv i Nordland har vore med i programserien «Hvem tror du at du er?» på NRK1. Her vart vi med Vegar Ulvang på leiting etter oldefar Wilhelm Skogsholm ymse stader på Helgelandskysten. Det som ikkje kom fram i programmet, er at namnet Ulvang òg kjem frå desse traktene, nemleg Ulvangen i Leirfjord.

Misværost ble et begrep. Osten vant flere priser og fikk et spesielt renommé. Merket ble mønsterbeskyttet i 1957 (fra boka Samvirkelag i Samvirkeland av Inge Strand)

Landbruk og meieridrift i Nordland.

Tilskuddet på 40 000 kr fra Lofotrådet gir arbeidet med innsamlingsprosjektet Gjenklang ny giv.

Arbeidet med fotoarkivet til Bodø/Glimt er i gang. Men prosjektet trenger økonomisk støtte for å ferdigstilles.

På bildet fra Brønnøysund 9. mai 1943 poserer tyske offiserer for kamera, vel vitende om at deres våpenbrødre faller på østfronten og Berlin bombes.