Kvinner og barn på Holmen i slutten av 20-tallet.
Bildet hører til bildeserie fra Træna fotografert av Alma Sandøy mellom 1925 - 1970.

 

Arkiv i Nordland arrangerer to årlige samlinger i Bodø for IKAN-medlemmer: Kontaktkonferansen og Arkivledersamlingen.

Vi holder også jevnlige timeslange webinarer på Skype. 

Arkiv i Nordland inviterer til seminar for å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Seminaret arrangeres på Jektefartsmuseet i Bodø 13.-14.februar 2020. Arrangementet er åpent for alle som har og betjener privatarkiv.   

 

I november 2019 dro Arkiv i Nordland til Glasshuset for å hente et spennende og viktig arkiv - arkivet etter Otto Koch AS.

 

 

 

 

 

 

 

300 meter nasjonal jernverkshistorie skal frem i lyset.

   

Celine Drevland og Vilhelm Svendsgård fra IKT på Fauske videregående skole er på utplassering hos Arkiv i Nordland to dager i uken. Her jobber dem med å utarbeide en nettside som skal brukes i forbindelse med registrering av informasjon om fotografier som digitaliseres.   

Er du interessert i samisk historie i Nordland? Da kan du ta turen innom Arkiv i Nordland på årets Arkivdag - 9. november.

 Først ut er over hundre år gamle protokoller fra formannskapene i Brønnøy og Hamarøy kommuner.

09. og 10. oktober avholdt Arkiv i Nordland Arkivlederseminar for våre medlemskommuner i Nordland fylke. Blant temaene vi så på var den nye NOU-en, robotisering av arkivaroppgaver, muligheter for skjønnsmidler fra fylkesmannen, Visma in school, GDPR og klausulering av elev og personalmapper. I tillegg til mye faglig innhold klarte vi også å få med oss en omvisning på Bodøs nye rådhus og en trivelig middag. 

Takk for noen fine dager. 

Nedenfor har vi samlet power-pointene som ble brukt under arkivlederseminaret

Patric Emilsson: Fra Kalveskinn til datasjø. Et paradigmeskifte i norsk arkivdanning?  (PPTX, 754 kB)

Iris Bartholsen: Robotenes inntog i arkivene (PPTX, 9 MB)

Walter Tjønndal: Skjønnsmidler (PDF, 974 kB)

Bjørn Finnes: Integrasjon/kjerne elevmapper - nasjonalt prosjekt Visma in School (PDF, 478 kB)

Herbjørn Andresen: Arkivene og personvernforordningen - virksomhetsdokumentasjon og arkivformål i allmennhetens interesse (PPTX, 3 MB)

 

 07 oktober hadde vi webinar om hvilke rutiner som gjelder ved avlevering av papirarkiv.

 I forslag til statsbudsjett for 2020 får Arkivverket 140 millioner kroner til utvikling av nye løsninger for lagring og publisering av historiske data. Digitalarkivet skal videreutvikles.

I dag er det 100 år siden avstemningen om et varig forbud av brennevin og hetvin startet. Den 05. og 06. oktober 1919 ble det avholdt valg over det ganske land for å avgjøre om man ville fortsette forbudet som ble igangsatt under første verdenskrig.

Mange kommuner skal avlevere papirarkiv til oss i tiden framover og i den anledning arrangerer vi nå to webinarer.  Det ene kurset vil handle om avlevering av papirarkiv generelt og det andre om personregister spesielt. 

I 2018 avleverte Bodø KRF og Nordland KRF papirarkiv etter sin virksomhet. Dette er nå gjennomgått og katalogisert.

Arkiv i Nordland har gjennom et vedtak i Interkommunalt Arkiv i Nordland startet med å tilby digitalisering av eiendomsarkiv som en ny tjeneste til sine medlemskommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivet etter Bodø Havns virksomhet kan fortelle mye om næringsliv og samfunnsutvikling. Nå er dette ferdig katalogisert og tilgjengelig på lesesal.

 

Skal dere i gang med ordning og listeføring av personregister?  - sørg for at dere bruker vårt nye skjema.

 

 

 

 

 

 

 

I 1898 ble det innført allmenn stemmerett for menn ved Stortingsvalg. Det hadde fra tidligere vært suspensjonsårsaker som hindret enkelte grupper fra å stemme, men nå ble det lagt til atter en. I denne § 52 d stod det at personer som hadde mottatt fattighjelp samme året eller året forut for valget var ekskludert fra å avlegge stemme. Tradisjonelt hadde det vært selvstendige menn som hadde fått stemme og med innføringen av denne suspensjonsårsaken ønsket man at det skulle fortsette. Suspensjonsårsaken slo skjevt ut og kom til å omfatte personer som til daglig klarte seg fint, men som ved enkelte situasjoner trengte hjelp. § 52 d ble derfor kort tid etter innføringen problematisk. Den ble endret på gjentatte ganger før den til slutt ble fjernet for godt 17. juli 1919.

Arkiver pakket på pall kjøres inn.

 

 

Inntaksstoppen varer fram til 15. august

Hvor er de skeive bitene om Nordland?

Arkiv i Nordland er i gang med planleggingen av årets arkivledersamling. Hold av datoen. Mer informasjon vil følge.

 

 

 

 

25. og 26. april avholdte Arkiv i Nordland kontaktkonferansen 2019. Rundt 50 deltakere lyttet spent mens aktuelle tema tatt opp. Hvorfor ble Nordland det fylket med størst risiko for tap av dokumentasjon og hva kan gjøres for å forbedre situasjonen? Hva kan tap av dokumentasjon bety for enkeltpersoner? Disse var blant emnene som ble tatt opp. I tillegg til foredrag ble representantskapsmøtet avholdt og vi hadde en trivelig sammenkomst med middag på Hundholmen Brygghus der vi fikk mulighet å bli bedre kjent.

Takk for denne gang. Håper vi ses på Arkivlederseminaret til høsten.

 

"Liv laga i Lofoten" var et stedsutviklingsprosjekt i første halvdel av 1990-tallet. Prosjektet kom i gang dels på grunn av krisetid i fiskeriene.

Arkivmateriale i skuff (arkiv etter Knut Moe)

Kommuner i Norge har ansvar for sine arkiv. Det kan imidlertid være en utfordring for kommunene å ha full oversikt over sine historiske arkiv. Før var det skoler overalt – og de som hadde stillinger i nemnder og komiteer hadde ofte arkivet hjemme hos seg selv.

 

 

Under arbeidet med arkivet etter Nordlandsbanken, dukket et arkiv merket Saltfjell kraftverk A/S opp. Dette spennende arkivet forteller historien om forsøket på å gi det nyoppførte Saltfjell turisthotell elektrisk kraft.