Noen ganger vil det være behov for å skanne arkivprotokoller. Er en protokoll mye etterspurt kan det være lurt å digitalisere protokollen for å unngå slitasje.

Digitalisering i offentlig sektor skyter fart. Det som i går var analogt og papirbasert, forventes i dag å være digitalt og lett tilgjengelig av både saksbehandlere og brukere.  

Ved å digitalisere arkiv vil institusjoner lette arbeidet for saksbehandlere. Det vil legge til rette for en mer effektiv arbeidsflyt og muliggjøre selvbetjeningsløsninger. Digitalisering av, blant annet byggesaksarkiv, vil forenkle kundedialogen med innbyggere, eiendomsmeglere, bedrifter og offentlige etater som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene i etterkant kan oppbevares av Arkiv i Nordland.

 

 

I 1986 startet «Stadnamnprosjektet i Nordland». 32 år senere, i 2018, ble kartet lansert på nett med 160.000 kartfestede stedsnavn. Stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket. I tillegg er det samlet informasjon om hvert enkelt navn, for eksempel om opphav, uttale og natur- og kulturkategorier.

Språkrådet.no har nå laget en åpen versjon som gjør det mulig for publikum å se stedsnavn fra andre steder i landet og plasseringer fra Nordland som foreløpig ikke har blitt lagt ut på stadnamnkartet vårt.  

 

Staurneset var et rettersted som fikk navnet etter at to søskenbarn fikk barn sammen. Til skrekk og advarsel ble disse to halshugget og plassert på staur slik at de som tok sjøveien til Vassås kirke fikk se hva som skjedde hvis man hadde utuktig omgang.

  Arkiv i Nordland ble i fjor sommer godkjent lærebedrift og for noen uker siden fikk vi våre første to lærlinger på plass. Adel Holm Gundersen og Mathias Krogh skal være hos oss de kommende to år. Velkommen til oss! 

  Ika Hordaland har laget oversikt over 20 ulike kommunale arkivskapere etter 1965. Oversikten er utarbeidet for å lette arbeidet i interkommunale arkiv, men er også nyttig for arkivledere i kommunene: Har vi kontroll på disse arkivene hos oss?

Arkiv i Nordland har utarbeidet en mal for bevarings- og kassasjonsplan for kommunene. Denne er nå oppdatert. Last den gjerne ned her på nettsiden 

Før 1860 trengte man reisepass for å bevege seg mellom fogderier og prestegjeld innenlands, og over landegrensene. Det var straffbart å innlosjere og å frakte "løsgjengere". Her har vi funnet fram tre reisepass som kom inn til oss via Rødøy prestekontor.

 

Vi lanserer i dag vår fotonettside. Luft hunden, hent tekoppen din og sett deg tilrette for å nyte bilder fra Nordland over et langt tidsspenn. Timene vil garantert fly mens du utforsker både steder, samlinger og fotografer. Velkommen inn på http://foto.arkivinordland.no/fotoweb/

Lesesalen åpnes for gjester.  Dette har vi gledet oss til.

Dere skal slippe å bruke samme verneutstyr som karene fra Nordland Portland Cementfabrikk, men noen forhåndsregler må vi ta for å sikre både gjester og ansatte.

Besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt med oss på Arkiv.i.Nordland@nfk.no eller 75 65 04 60 et par dager før ankomst for å sikre deg plass. Det blir nemlig bare åpnet for to gjester om gangen for å sikre god avstand. Vask eller sprit hendene ved ankomst.

Besøksadresse: Mørkvedtråkket 24. 8026 Mørkved

 

Velkommen til oss

 Vi ønsker Vågan kommune velkommen i IKAN!

I arkivet etter A/S Sulitjelma gruber finnes det en liten samling med utklippsbøker som er fulle av avisutklipp fra perioden 1903–1919. Utklippene er hovedsakelig fra svenske aviser, og de som har samlet utklippene har særlig vært opptatt av forhold ved Helsingborg Kopparverks Aktiebolag og Sulitelma Aktiebolag.

I anledning 1. mai-feiringen vil vi trekke frem et helt spesielt avisinnlegg skrevet av Kata Dahlström. Dahlström var svensk sosialist, agitator og forfatter og beskrives av Store norske leksikon som «en av Sveriges mest betydelige folketalere». Som vi skal se kunne hun skrive med stor kraft også.

 Nordlandsmuseet og Arkiv i Nordland har inngått et arkivsamarbeid som gjør mange privatarkiv tilgjengelig for publikum.
 

 Oppdatert informasjon pr april 2019.

 09. april er det 80 år siden panserbåtene p/s "Eidsvold" og p/s "Norge" ble senket av den tyske invasjonsstyrken i havnen i Narvik. Dette var starten på slaget om Narvik som varte frem til 08. juni 1940. 

Under ordningen av arkivet til Narvik kommune ble rapporten fra sjefen for Ofot-avdelingen og p/s "Norge", Per Askim, oppdaget. Vi har transkribert rapporten og her kan vi lese om de dramatiske hendelsen i Narvik havn 09. april slik Per Askim opplevde det. 

 

Norsk Kulturråd støtter Arkiv i Nordland med 80 000 kr for arbeidet med ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Harry Westrheim og 240 000 kr til bevaring og registrering av fotoarkivet etter Johnson & Sotberg. Begge arkivene er viktige på hver sine måter og vi er veldig glade for støtten! 

 

I disse koronatider med hamstring av matvarer kan vi se tilbake på krise- og reguleringstiltak som tidligere er gjort for å sikre at befolkningen skulle få tilstrekkelig med nødvendige varer. Tiltakene ble også satt i verk for å hindre en samfunnsskadelig prisstigning.

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset stenger vi lesesalen fra mandag 16. mars. Dette for å beskytte lesesalsgjester og ansatte. Publikum er hjertelig velkommen tilbake på et senere tidspunkt.

Hvis du har arkivmateriale som det haster med å se i så ta kontakt på 75 65 04 60 eller post@nfk.no

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset har styret i Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) besluttet å utsette vårens kontaktkonferanse og representantskapsmøte til høsten. Mer informasjon vil komme etterhvert.   

Ferdig ordnet og etiketterte protokoller.

 Arkiv i Nordland publiserer katalog (lister) over det vi har på Arkivportalen og laster opp digitalisert materiale til Digitalarkivet. Her følger en veiledning i hvordan man setter opp søk for å finne arkivmateriale fra en bestemt kommune på de to tjenestene.

13.-14. februar arrangerte Arkiv i Nordland et seminar med tanke på å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Etter to innholdsrike og gode dager sammen kan vi konkludere med at vi nå har opprettet et slikt nettverk og at vi skal møtes igjen.

  Vi har ansatt Tina Bergh som prosjektmedarbeider. Hun startet å jobbe med katalogisering av industrihistorie hos oss 13.januar i år.

 AiN hadde webinar om Offentleglova 13. februar 2020

Kvinner og barn på Holmen i slutten av 20-tallet.
Bildet hører til bildeserie fra Træna fotografert av Alma Sandøy mellom 1925 - 1970.

 

Arkiv i Nordland arrangerer to årlige samlinger i Bodø for IKAN-medlemmer: Kontaktkonferansen og Arkivledersamlingen.

Vi holder også jevnlige timeslange webinarer på Skype. 

Arkiv i Nordland inviterer til seminar for å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Seminaret arrangeres på Jektefartsmuseet i Bodø 13.-14.februar 2020. Arrangementet er åpent for alle som har og betjener privatarkiv.   

 

I november 2019 dro Arkiv i Nordland til Glasshuset for å hente et spennende og viktig arkiv - arkivet etter Otto Koch AS.

 

 

 

 

 

 

 

300 meter nasjonal jernverkshistorie skal frem i lyset.