Arkivplanprosjekt Nordland fylkeskommune - statusoppdatering

Klikk for stort bildeArkivreolerHer kommer en oppdatering på status i arbeidet med å utarbeide arkivplan for Nordland fylkeskommune samt informasjon om videre arbeid.

Status

Prosjektgruppen er ferdig med de første delene av arkivplanen:

  • politisk og administrativ organisering,
  • arkivansvar og arkivorganisering.

I samarbeid med sentralarkivet arbeider de nå med regler og rutiner for arkivarbeidet i Nordland fylkeskommune. Parallelt med dette har de påbegynt kartlegging av arkivmateriale på fylkeshuset. Gjennom arkivplanen skal Nordland fylkeskommune ha oversikt over alt arkivmateriale i organisasjonen. Det er dermed et omfattende arbeid som skal skje.

Det er snart tid for at prosjektgruppen skal reise ut til fylkeskommunale enheter for å kartlegge arkivene som befinner seg der. Prosjektgruppen vil ta kontakt med de ulike enhetene for å avtale tidspunkt.

Om arkivplan

I henhold til arkivforskriften § 2-2 skal alle offentlige organ ha en oppdatert arkivplan. Arkivplanen skal inneholde oversikt over alle sentrale arkivmessige forhold i et organ:

  • politisk og administrativ organisering,
  • arkivansvar og arkivorganisering,
  • regler og rutiner for arkivarbeidet - både for arkivtjenesten og saksbehandlere,
  • arkiver - både elektroniske og papirbaserte arkiver,
  • elektroniske system som produserer/inneholder arkivverdig informasjon.

Om prosjektet

Å lage en arkivplan er et større prosjekt. Fylkestinget har derfor bevilget 800.000 kr til arbeidet. Arkivplanen skal innbefatte alle enheter i Nordland fylkeskommune.

Prosjektet er organisert på følgende måte:

  • Styringsgruppe: Ketil Jensen (leder Arkiv i Nordland) og Solfrid Kjærran (nestleder Arkiv i Nordland),
  • prosjektleder: Sveinung Meyer Svendsen (Arkiv i Nordland, seksjon for moderne arkivdanning),
  • prosjektgruppe: Kristin Karlsen og Bjørn Finnes (sentralarkivet).

Arkivplanen skal være ferdig høsten 2016. Den vil da bli tilgjengelig både for ansatte og offentligheten gjennom verktøyet www.arkivplan.no. Ta kontakt med Sveinung Meyer Svendsen ved spørsmål rundt prosjektet.

 

Fant du det du lette etter?