Uttalelse planprogram og innspill planarbeid
Tittel Publisert Type
Dok 108 Helgelandskraft og Statskog

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_108_helgelandskraft_og_statskog.pdf
Dok 108 vedlegg

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_108_-vedlegg.pdf
Dok 109 Unikraft

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_109_unikraft.pdf
Dok 110 Statskog

11.07.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_110_staskog_sf.pdf
Dok 125 NVE - Oversikt erosjonssikringstiltak Vefsna

19.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_125-_oversikt__nves_sikringstiltak_vefsna.pdf
Dok 126 NVE - Erosjonsutsatte parseller i Vefsna

19.10.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned dok_126-_innspill_nve_sikringsbehov_vefsna.rtf
Dok 126 vedlegg erosjonsutsatte parseller i Vefsna

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_126_vedlegg_erosjonsutsatte_parseller.pdf
Dok 127 PSWS Midt Norsk Scooter

19.10.2012 Filtype: doc. Klikk for å laste ned dok_127_-innspill_psws_midt_norsk_scooter.doc
Dok 128 Grane kommune

19.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok__128-_innspill_grane_kommune.pdf
Dok 129 Småkraft AS - Finnsåselva

19.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_129-_smaakraft_as_-_innspill_finnsaaselva.pdf
Dok 130 Småkraft AS - Almdalselva

19.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_130_-innspill_smaakraft_as_-_almdalselva.pdf
Dok 134 Stasskog - Potensielle småkraftprosjekt

19.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_134-_innspill_tillegg_kraftprosjekt_stasskog.pdf
Dok 136 Per Osheim

19.10.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_136-_innspill_per_osheim.pdf
Dok 147 Nord-Norsk Småkraft AS

20.02.2013 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned dok_147_nord-norsk_smaakraft_as.rtf
Dok 149 Unikraft AS - Småkraft

20.02.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_149_unikraft_as_-_smaakraft.pdf
Dok 151 Grane Næringsutvikling

23.01.2013 Filtype: docx. Klikk for å laste ned fra_hovedvei_til_droemmefisken_-_innspill_til_planen_(l)(491835).docx
Dok 153 Foreningen til Mosjøens Forskjønnelse - sceneprosjektet på Marsøra

20.02.2013 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned dok_153_foreningen_til_mosjoeens_forskjoennelse_-_sceneprosjektet_paa_marsoera.rtf
Dok 153 vedlegg - Prosjektbeskrivelse

20.02.2013 Filtype: docx. Klikk for å laste ned dok_153_vedlegg_-_prosjektbeskrivelse.docx
Dok 153 vedlegg - Situasjonsplan

20.02.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_153_vedlegg_-_situasjonsplan.pdf
Dok 154 Statskog SF - Skogbruk, energi, grus, dyrkingsjord, jakt og vilt, fiske og friluftsliv, hytter og naust

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned intranett/dok_154_statskog_sf_-_skogbruk,_energi,_grus,_dyrkingsjord,_jakt_og_vilt,_fiske_og_friluftsliv,_hytter_og_naust.pdf
Dok 155 Trond Arne Mjølkalid - minikraftverk

20.02.2013 Filtype: docx. Klikk for å laste ned dok_155_trond_arne_mjoelkalid_-_minikraftverk.docx
Dok 156 - Vefsn kommune - tiltak og planer i tilknytning til Vefsnavassdraget

20.02.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_156_-_vefsn_kommune_-_tiltak_og_planer_i_tilknytning_til_vefsnavassdraget.pdf
Dok 157 Hattfjelldal skogeierlag - skogbruk, jakt og fikse, turisme, industri

20.02.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_157_hattfjelldal_skogeierlag_-_skogbruk,_jakt_og_fikse,_turisme,_industri.pdf
Dok 158 Miljøkraft Hattfjelldal - Småkraft

20.02.2013 Filtype: docx. Klikk for å laste ned dok_158_miljoekraft_hattfjelldal_-_smaakraft.docx
Dok 159 Vefsnlaks AS - fisketurisme

20.02.2013 Filtype: docx. Klikk for å laste ned dok_159_vefsnlaks_as_-_fisketurisme.docx
Dok 160 Brodtkorb Eiendom AS - fisketurisme

20.02.2013 Filtype: docx. Klikk for å laste ned dok_160_brodtkorb_eiendom_as_-_fisketurisme.docx
Dok 160 vedlegg tilrettelegging fiske

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_160_vedlegg_tilrettelegging_fiske.pdf
Dok 167 Hattfjelldal Bondelag - lokal næring

20.02.2013 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned dok_167_hattfjelldal_bondelag_-_vern_og_lokal_naering.rtf
Dok 192 Fylkesdelplan Lomsdal-Visten_Njaarke

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_192_fylkesdelplan_lomsdal-visten_njaarke.pdf
Dok 193 Helgelandskraft og Statskog Store Fiplingdalselva kraftverk

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_193_helgelandskraft_og_statskog_store_fiplingdalselva_kraftverk.pdf
Dok 196 Grane Næringsutvikling AS - innspill reiseliv

10.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_196_grane_naeringsutvikling_as_-_innspill_reiseliv.pdf
Dok 198 MON v.Thomas Bjørnå Tilrettelegging for oppgang av laks i Bjønnåga

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_198_mon_v.thomas_bjoernaa_tilrettelegging_for_oppgang_av_laks_i_bjoennaaga.pdf
Dok 201 Villmarksveien v. Prosjektleder Agnethe Bjørk Haug

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_201_villmarksveien_v._prosjektleder_agnethe_bjoerk_haug.pdf
Dok 206 Gudmund Forsmo - Hvalrygg

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_206_gudmund_forsmo_-_hvalrygg.pdf
Dok 207 Elvepadlingsinteresser

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_207_elvepadlingsinteresser.pdf
Dok 233 Innspill til planforslaget - Grane Næringsutvikling

20.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned uttalelse_fra_gnu_til_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 239 Innspill til planforslaget - Eolus Vind Norge AS

13.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02_eolus_vind_norge_as_-_hoeringsuttalelse_til_planen_(l)(642589).pdf
Dok 242 Innspill til planforslaget - Avinor

13.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03_avinor_-_uttalelse_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 243 Innspill til planforslaget - Helgeland Regionråd

23.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05_helgeland_regionraad_-_uttalelse_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 244 Innspill til planforslaget - Fylkesmannen i Nordland

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06_fylkesmannen_i_nordland_-_uttalelse_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 245 Innspill til planforslaget - Direktoratet for Mineralforvaltning

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07_direktoratet_for_mineralforvaltning_-_uttalelse_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 246 Innspill til planforslaget - Felles Høringsuttalelse til Regional plan for Vefsna. Vefsn-, Grane- og Hattfjelldal kommuner, NHO Nordland, LO, Statskog og HelgelandsKraft

23.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04_nho_nordland_-_vedlegg-_felles_hoeringsuttalelse_til_regional_plan_vefsna.pdf
Dok 246 Innspill til planforslaget - NHO Nordland

23.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04_nho_nordland_-_brev_-_felles_hoeringsuttalelse_til_regional_plan_vefsna.pdf
Dok 247 Innspill til planforslaget - Opplysnings-vesenets fond v/Asplan Viak AS

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12_asplan_viak_as_paa_vegne_av_opplysningsvesenets_fond_-_uttalelse_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 248 Innspill til planforslaget - Allskog SA

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13_allskog_sa_-_hoeringsuttalelse_-_regional_plan_for_vefsnavassdraget.pdf
Dok 249 Innspill til planforslaget - Riksantikvaren

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14_riksantikvaren_-_hoeringsuttalelse_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 250 Innspill til planforslaget - Småkraft AS

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08_smaakraft_as_-_uttalelse_plan_vefsna.pdf
Dok 251 Innspill til planforslaget - Helgelandskraft og Statskog

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15_helgelandskraft_og_statskog_-_innspill_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 252 Innspill til planforslaget - Miljøkraft Hattfjelldal

27.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_miljoekraft_hattfjelldal_as_-_innspill_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 253 Innspill til planforslaget - Strømstad, Hvalrygg,Eriksen og Skaar

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09_stroemstad,_hvalrygg,eriksen_og_skaar_-_innspill_til_regional_plan_for_vefsna-hoeringsutkast.pdf
Dok 254 Innspill til planforslaget - Trofors Elveeierlag

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11_trofors_elveeierlag_-_uttalelse_til_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 255 Innspill til planforslaget - Grane Bonde- og Småbrukarlag

24.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_grane_bonde-_og_smaabrukarlag_-_uttalelse_til_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 256 Innspill til planforslaget - Vedlegg Vefsnlaks AS

27.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18_vedlegg_til_hoeringsinnspill_fra_vefsnlaks_as.pdf
Dok 256 Innspill til planforslaget - Vefsnlaks AS

27.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18_vefsnlaks_as_-_innspill_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 257 Innspill til planforslaget - Helgeland Friluftsråd

28.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26_helgeland_friluftsraad_-_innspill_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 258 Innspill til planforslaget - Hattfjelldal Bondelag

27.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_hattfjelldal_bondelag_-_hoeringsuttalelse_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 258 Innspill til planforslaget - Vedlegg Hattfjell Bondelag

27.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19_moetebok_-_formannskapsmoete_hattfjelldal_kommune_-_12.02.2014.pdf
Dok 259 Innspill til planforslaget - Statskog SF

27.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20_statskog_helgeland_-_innspill_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 26 Kystverket

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kystverket-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 261 Innspill til planforslaget - Vefsn kommune

28.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21_vefsn_kommune_-_ny_hoeringsuttalelse_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 262 Innspill til planforslaget - Sametinget

28.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24_sametinget_-_uttalelse_til_offentlig_ettersyn.pdf
Dok 263 Innspill til planforslaget - Hattfjelldal kommune

28.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22_hattfjelldal_kommune_-_hoeringsuttalelse_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 264 Innspill til planforslaget - Grane Kommune

28.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23_grane_kommune_-_hoeringsuttalelse_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 265 Innspill til planforslaget - Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

28.02.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25_nve_-_hoeringsuttalelse.pdf
Dok 266 Innspill til planforslaget - Jernbaneverket

03.03.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27_jernbaneverket_-_hoeringsuttalelse_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 267 Innspill til planforslaget - NTNU Vitenskapsmuseet

03.03.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28_ntnu_vitenskapsmuseet-_marinarkeologisk_uttalelse_til_offentlig_ettesyn_av_regional_plan_for_vefsna.pdf
Dok 28 Ivar Rystad

07.03.2012 Filtype: docx. Klikk for å laste ned ivar_rystad-innspill.docx
Dok 28 vedlegg grus, fisketurisme, skogbruk

20.02.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_170_ivar_rystad_-_grus,_fisketurisme,_skogbruk_(vedlegg_til_dok_28).pdf
Dok 30 Hattfjelldal kommune

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_30_hattfjelldal_kommune.pdf
Dok 31 Marianne Kappfjell Majavatn camping

07.03.2012 Filtype: ppt. Klikk for å laste ned marianne_kappfjell_majavatn_camping.ppt
Dok 32 Liv og Lyder Sund

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned liv_og_lyder_sund-innspill_til_planen.pdf
Dok 33 Norma Heggli

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned norma_heggli-innspill.rtf
Dok 34 Kjell Langlien

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned kjell_langlien-innspill.rtf
Dok 35 Opplysningsvesenets fond

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned opplysningsvesenets_fond-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 36 Helgelandskraft

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned helgelandskraft-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 37 Terje Daleng

07.03.2012 Filtype: docx. Klikk for å laste ned terje_daleng-innspill.docx
Dok 38 Susendal Bygdelag

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned susendal__bygdelag-hoeringsuttalselse.pdf
Dok 39 Frode Bjørnå

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned frode_bjoernaa-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 39 vedlegg mikrokraft

27.02.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_39_-_vedlegg_mikrokraft.pdf
Dok 40 Bjørn Sjøfors

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned bjoern_sjoefors-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 42 Alf Paul Tjønna

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned alf_paul_tjoenna-innspill.rtf
Dok 44 Hermund Skundberg

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned hermund_skundberg_-innspill.rtf
Dok 45 Hattfjelldal Bondelag

23.01.2013 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned hattfjelldal_bondelag-innspill.rtf
Dok 46 Hermund Skundberg

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned hermund_skundberg-innspill.rtf
Dok 47 Vefsn bondelag

23.01.2013 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned vefsn_bondelag-uttalse.rtf
Dok 48 Trofors Elveeierlag

07.03.2012 Filtype: docx. Klikk for å laste ned trofors_elveeierlag-innspill.docx
Dok 49 Strømstad, Hvalrygg,Eriksen og Skaar

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned stroemstad,_hvalrygg,eriksen_og_skaar-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 50 Erik Paulsen

Filtype: docx. Klikk for å laste ned dok_50_erik_paulsen.docx
Dok 50 vedlegg 1

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_50_vedlegg_1.pdf
Dok 50 vedlegg 2 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_50_vedlegg_3_bilder_flomskader.pdf
Dok 50 vedlegg 3 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_50_vedlegg_3_bilder_flomskader(1).pdf
Dok 50 vedlegg 4 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_50_vedlegg_4_bilder_flomskader.pdf
Dok 50 vedlegg 5 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_50_vedlegg_5_bilder_flomskader.pdf
Dok 51 Statskog Helgeland

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned statskog_helgeland-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 52 Nedre Vefsna grunneierlag

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nedre_vefsna_elveieierlag-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 53 Sørmo-Sørgården

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned soermo-soergaarden-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 53 vedlegg grustak, kraft, elveforebygging

20.02.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_53_vedlegg_grustak,_kraft,_elveforebygging.pdf
Dok 54 Jan Langvatn

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned jan_langvatn-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 55 Voengeln Diehte

07.03.2012 Filtype: docx. Klikk for å laste ned voengeln_diehte-hoeringsuttalelse.docx
Dok 56 Per Magne Fellingfors

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned per_magne_fellingfors-hoeringsuttalelse.rtf
Dok 57 Helgeland museum, Hattfjelldal

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned helgeland_museum,_hattfjelldal-uttalelse__3970_1_a.pdf
Dok 58 NHO

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned nho-hoeringsuttalelse.rtf
Dok 59 Furuheim gård

07.03.2012 Filtype: docx. Klikk for å laste ned furuheim_gaard-innspill.docx
Dok 60 Per Forsjord og Johan Erlandsen

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned per_forsjord_og_johan_erlandsen-innspill.rtf
Dok 61 Per Magne Fellingfors

Filtype: rtf. Klikk for å laste ned dok_61_per_magne_fellingfors.rtf
Dok 62 Helgeland Museum

07.03.2012 Filtype: doc. Klikk for å laste ned helgelan_museum-hoeringsuttalelse.doc
Dok 63 Allskog

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned allskog-hoeringsuttalelse_244345_1_a.pdf
Dok 64 Hattfjelldal jakt og fiskelag

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned hattfjelldal_jakt_og_fiskelag_-innspill.rtf
Dok 64 vedlegg høringsuttalelse om forslag til skogvern

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned intranett/dok_64_vedlegg_hoeringsuttalelse_om_forslag_til_skogvern_i_hattfjelldal.pdf
Dok 65 Marianne og Per Einar Myrnes Steinrud

07.03.2012 Filtype: rtf. Klikk for å laste ned marianne_og_per_einar_myrnes_steinrud-innspill.rtf
Dok 66 Fylkesmannen i Nordland

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fylkesmannen_i_nordland(1).pdf
Dok 67 Karin og Sverre Stokka

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned karin_og_sverre_stokka-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 68 NVE - Uttalelse til planprogram*

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned nve-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 69 Riksantikvaren

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned riksantikvaren-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 70 Sametinget - Uttalelse til planprogram*

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned samatinget-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 71 Statens vegvesen - uttalelse til planprogram*

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned statens_vegvesen-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 72 John Bernard Kvandal

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned john_bernard_kvandal-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 73 Vern Vefsna

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vern_vefsna-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 74 Jernbaneverket

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned jernbaneverket-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 75 Naturvernforbundet

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned naturvernforbundet-hoeringssuttalelse.pdf
Dok 76 FNF Nordland

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fnf_nordland-hoeringssuttalelse.pdf
Dok 77 Grane kommune - Uttalelse til planprogram

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned grene_kommune-hoeringsuttalsels.pdf
Dok 79 Hattfjelldal kommune - Uttalelse til planprogram

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hattfjelldal_kommune-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 86 Vefsn kommune - Uttalelse til planprogram

07.03.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vefsn_kommune-hoeringsuttalelse.pdf
Dok 88 Miljøkraft Hattfjelldal AS

Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_88_miljoekraft_hattfjelldal_as.pdf
Dok 94 Arnt Fagerli

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_94_arnt_fagerli.pdf
Dok 97 MON

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_97_mon_a.pdf
Dok 97 vedlegg Eiterstraum

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_97-vedlegg_eiterstraum.pdf
Dok 97 vedlegg Forsjordforsen_Sitmo

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_97-vedlegg_forsjordforsen.pdf
Dok 97 vedlegg Hylla

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_97-vedlegg_hylla.pdf
Dok 97 vedlegg Kvalfors stasjon

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_97-vedlegg_kvalfors_stasjon.pdf
Dok 97 vedlegg Nedre Laksfors-Spelrem

25.06.2012 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dok_97-vedlegg_nedre_laksfors-spelrem.pdf
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Del I - Planbeskrivelse

20.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned del_i_-_planbeskrivelse.pdf.pdf
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Del II - Plankart

20.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned del_ii_-_plankart.pdf
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Handlingsprogram

20.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned del_iv_-_handlingsprogram_-_regional_plan_for_vefsna.pdf
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Retningslinjer og bestemmelser

20.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned del_iii_-_retningslinjer_og_bestemmelser.pdf