Eldre publikasjoner - Folkehelse
Tittel Publisert Type
Aktiv og trafikksikker skolevei - rapport prosjekt 2010-2012

09.01.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned aktiv_og_trafikksikker_skoleveg_-_rapport_fra_prosjekt_2010-2012.pdf
Bare når jeg må - om jenter i ungdomsskolen og fysisk aktivitet

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3d548cfb-d729-4044-9b4c-db6b0144d098.pdf
Bingenes Herre - En undersøkelse om fysisk aktivitet

10.06.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bingenes.pdf
CANADA - En foregangsnasjon i forebyggende og helsefremmende arbeid

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4af892bf-b343-4f63-b64e-0e14e1dad498.pdf
Det er ikke så vanskelig - det tar bare så himla lang tid.pdf

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11ade57a-9e1d-4e87-879a-749bec0b5cc7.pdf
Evaluering av fysisk aktivitet på resept i Nordland og Buskerud fylkeskommune

20.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_4x4_studien_helgerud.pdf
Ferdselsregistrering 2007

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned a9398032-143f-4c6e-80eb-92944b77485e.pdf
Folkehelseplan 2006-2007

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 848d0909-dd3a-492b-8ca3-cbbf7c4eb76c.pdf
FYSAK Nordland - hvem deltar? I hvilke aktiviteter deltar de i?

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3f4e6e32-a2bb-496c-a377-b618be560a09.pdf
FYSAK rapport fra programperioden 1996-1999

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned c07c94dc-3f25-4c52-b3a5-968b1d4c9dc8.pdf
Fysisk aktivitet og bruk av anlegg hos den voksne del av befolkningen

10.06.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fysisk aktivitet og bruk av anlegg hos den voksne del av befolkningen - Polarfaktaundersoekelse 1999.pdf
Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011

10.06.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Folkehele HPL 2008 - 2011.pdf
Handlingsplan Folkehelsearbeid 2013-2016

10.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan Folkehelsearbeid 2013-2016 2.pdf
Handlingsplan Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2003-2007.pdf

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned beff2884-f2da-446a-87b3-c0b1c82799ea.pdf
Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere av Kippermoen idrettssenter

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2e046d14-be4d-4253-91c7-71179b4737c8.pdf
Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere i fem treningshaller for fot

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 64b71f21-1b0c-4235-956a-46d6915f8542.pdf
Idrettsanlegg i Nordland - Narvikfjellet Alpinanlegg

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9f8a4f2d-89f6-4364-b120-590ae4e34c0d.pdf
Internevaluering tilskudd FYSAK Nordland 2000-2009

29.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Internevaluering tilskudd FYSAK.pdf
Kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse (NIBR 2013)

29.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunnskap om sammenhengen mellom livsstil og helse.pdf
Lokal mobilisering - rapport

20.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned lokal_mobilisering_for_oekt_fysisk_aktivitet_rapport.pdf
Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2018 - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025

29.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsprogram 2018 Nfk.pdf
Nordland fylkeskommunes studietur til Canada

10.06.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nordland fylkeskommunes studietur til Canada.pdf
Norgesprofilen 2007

13.03.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned norgesprofilen_2007.pdf
Offentlig politikk for fysisk aktivitet - evaluering

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned offentlig_politikk_for_fysisk_aktivitet.pdf
Storjord - testområde for universell utforming, rapport 2014

29.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Storjord - testområde for universell utforming.pdf
Svømmebassengundersøkelsen i Nordland - vedlegg 1

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned a183fca2-4690-4117-867e-73f1931cd8ec.pdf
Svømmebassengundersøkelsen i Nordland - vedlegg 2

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7f6c4170-75d4-49f2-bfbe-8bdb2217e2dc.pdf
Svømmebassengundersøkelsen i Nordland 2003-2004

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3f6565f6-9428-49f9-899b-aea0d3f6600b.pdf
Tarzan eller sytpeis

17.06.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tarzan Hele rapporten.pdf
Universell utforming på Storjord - forprosjekt 2009

18.07.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned forprosjekt_universell_utforming_paa_storjord.pdf
Ut er In - rapport

20.05.2009 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned bd300424-ef11-48b5-b543-c0bf95cba6bb.pdf