Privatarkiv

Privatarkiv kan avleveres til Arkiv i Nordland.

Vi har en bevaringsplan som beskriver hvilke arkiver vi er særskilt interessert i.