Offentlige arkiv

Offentlige arkiv er skapt av en kommune, et fylke eller staten. De kan velge å oppbevare arkivene selv, eller i interkommunale arkivordninger - et IKA. Arkiv i Nordland driver IKAN.