Elektronisk arkiv

I dag produseres det meste av dokumentasjon i digital form.

Vi tar i mot elektroniske arkiver.