Lokalradioer i Nordland i unikt samarbeidsprosjekt med Arkiv i Nordland

Fotograf: Arkiv i Nordland
kassett fotograf Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland har satt i gang et unikt innsamlingsprosjekt i samarbeid med lokalradioer rundt om i Nordland fylke. Det er sendt radiomateriale som er i søkelyset, et kulturhistorisk materiale som forteller mye om hva som har skjedd i lokalsamfunnet de siste 25 år.

Fotograf: Arkiv i Nordland
Materiale fra Moskenesradioen fotograf Arkiv i Nordland
Blant bingo og musikksendinger er det mye lokalhistorie som blir dokumentert. Og selv om Kringkastingsloven sier klart at sendinger bare trengs oppbevart i 60 dager, er en god del materiale likevel bevart rundt om i fylket.
 
Norsk Lokalradioforbund har et eget fylkeslag i Nordland, og mange av lagets medlemmer har sagt seg interessert i et samarbeid om framfinning, innsamling og identifisering av lokalradiomateriale rundt om i fylket. AiN tilbyr sikker oppbevaring og katalogisering, og meningen er også at materialet skal digitaliseres slik at det blir ivaretatt i lesbart format til evig tid. Ain ser også for seg at enkelte lydfiler fra arkivene blir lagt ut på våre hjemmesider, til gledelig gjenhør for nye og gamle lyttere!
 
Daglig leder Erik Fagernæs i Norsk Lokalradioforbund er svært positiv til at det iverksettes tiltak for å ivareta lokalradioenes lydarkiver.
- Her finnes mange perler i kulturhistorisk sammenheng, noe som nå blir satt inn i et arkivsystem som det er enkelt å lete frem og finne tilbake i. Tiltaket med å velge ut enkelte intervjuer og andre mer spesielle musikkopptak og annet, - og legge dette ut på arkivets hjemmeside som lydfiler, er også genial. Dette vil kunne brukes av alle, og interesse for lokalradioen vil bli betydelig styrket. NLR vil kunne bistå med å synliggjøre slike tjenester til sine medlemmer.
 
Første radio ut er nå nedlagte Moskenesradio, som via Fiskeværsmuseet på Å har avlevert et 20-talls kassetter lokalradio fra perioden 1989-2002. Ved neste avlevering venter vi ca 3700 kassetter! Både lagringsform og antall enheter sier noe om jobben som ligger foran oss, men viktigheten av å ta vare på nord-norsk kulturhistorie også i denne formen ansporer til en positiv dugnadsinnsats fra alle aktører!
 
Smakebit fra arkivet etter Moskenesradioen
Moskenesradioen hadde i 1993 et program viet til Barnas kulturkveld - Torskens dag. På dette lydklippet får vi høre innslag fra musikkskolens barnekor og intervju med vinnerne fra kunnskapskonkurransen ”FEM PÅ”. Anita Gylseth var programleder. 
 
 
 
 
Publisert av Nansy Schulzki. Sist endret 15.06.2009