Schjølbergs utstilling 1926
(12.03.2015)

Klippfisk var og er en populær rett i den katolske fasteperioden, som varer fram til påske. Månedens bilde er tatt av Kristian Helgesen i forbindelse med Nordland fylkesutstilling sommeren 1926.

Fattigforsørgelsen Gildeskål
(03.03.2015)

Arkiv i Nordland fikk nylig inn arkivmateriale fra Gildeskål Fattigvesen fra perioden 1914-1938. Dokumentene kom fram under ei loftsopprydning i et privat hjem.

Tethys Redningsapparat
(16.02.2015)

En gruppe historieinteresserte i Bodø skrev i 2014 en søknad til Bodø kommune om at de ønsket at bodøgutten Breder Carlsen skulle få en gate oppkalt etter seg. Først måtte navnekomiteen samle inn informasjon og deretter forklare hvorfor Breder Carlsen var verdt sin egen gate. Denne informasjonen er nå avlevert til Arkiv i Nordland.

 

Fredrik Lie
(29.01.2015)

 

Samarbeidsprosjektet om "Den Ankerske marmorforretning" er sluttført.

Reskontro
(02.12.2014)

23 handelsstedsarkiver fra Salten og Lofoten skal føres inn i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs "Memory of the world"-register, en liste over viktig og umistelig kulturarvs-dokumentasjon. 

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

padlock