Regning 1814
(20.06.2014)

I arkivet etter Grøtøy handelssted finnes en regning fra 1814, navnene på regninga var kjente blant folk i Salten og Nordland: Handelsmann Schønning af Grøtøy og Foged Berg. Berg var fogd i Nordland.

(13.06.2014)

Nå er program og påmelding til årets arkivbegivenhet klar! 

AIN.NA143.0486
(13.05.2014)

Når Nord-Norges historie skal fortelles vil forfatteren Dag Skogheims (f 1928) privatarkiv være en viktig kilde til kunnskap om flere forhold i landsdelen og da særlig enkeltmenneskenes opplevelser i historien. 
 

Lofoten
(09.04.2014)

8.april i år introduserte Hurtigruta en ny fjord i Nord-Norge på sydgående rute. Arkiv i Nordland har i den anledning hentet fram noen fotografier av hurtigruta.

 

Tor Jacobsen
(14.03.2014)

Arkiv i Nordland har overtatt et nytt privatarkiv. Forfatteren Tor Jacobsen har avlevert materialet han har samlet i forbindelse med hans forfatterskap. Jacobsen har jobbet som journalist og skrevet 22 bøker knyttet til Ranaområdets historie.

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS