Aktuelt Arkiv i Nordland
arkivportalen
(28.08.2014)

Arkivportalen er en tjeneste hvor man kan finne fram til arkiver fra en rekke av landets arkivinstitusjoner og museer. Våre arkiv blir fortløpende lagt ut etter en kvalitetssikring.

Digitalt depot
(14.08.2014)

Offentlig saksbehandling utføres i økende grad med hjelp av informasjonteknologi (IT), og fremtidens arkiver vil være elektroniske. Dette tar Arkiv i Nordland på alvor og tilbyr Nordland fylkeskommune, og eiere i Interkommunalt Arkiv Nordland å avlevere/deponere elektronisk arkiv i ett digitalt depot.

Fridthjov Anderssen
(25.07.2014)

Månedens bilde kommer fra Fridthjov Anderssens arkiv: Et lite avisutklipp med tittelen "Friluftskoncerten". Skribenten A.E klager over uro blant publikum i 1930.

kong Haakon
(01.07.2014)

Månedens bilde kommer fra Nordland Landbruksselsskaps arkiv. Kristian Helgesen har fotografert Kong Haakon idet han ankommer Bodø for å åpne Nordland Fylkesutstilling 3. juli 1926.

 

Hålogaland stiftsdireksjon
(30.06.2014)

I arkivene etter fattigstyrene i Bodø og Bodin kommune ligger over 30 saker fra desember 1943 hvor menn har kontaktet fattigstyret for å få hjelp til å komme seg hjem. I januar 1944 hadde Bodø kommune lagt ut over 2.500 kroner for å hjelpe disse mennene. Kommunen fryktet at de ville få store utgifter til å sende hjem andre kommuners innbyggere om ikke noe ble gjort i saken.

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS