Aktuelt Arkiv i Nordland
kong Haakon
(01.07.2014)

Månedens bilde kommer fra Nordland Landbruksselsskaps arkiv. Kristian Helgesen har fotografert Kong Haakon idet han ankommer Bodø for å åpne Nordland Fylkesutstilling 3. juli 1926.

 

Hålogaland stiftsdireksjon
(30.06.2014)

I arkivene etter fattigstyrene i Bodø og Bodin kommune ligger over 30 saker fra desember 1943 hvor menn har kontaktet fattigstyret for å få hjelp til å komme seg hjem. I januar 1944 hadde Bodø kommune lagt ut over 2.500 kroner for å hjelpe disse mennene. Kommunen fryktet at de ville få store utgifter til å sende hjem andre kommuners innbyggere om ikke noe ble gjort i saken.

Bodin feb 1947
(30.06.2014)

På grunn av uenigheter mellom to kommuner får vi som lever over 60 år senere mulighet til å få et lite innblikk den tids utfordringer. I ei mappe fra arkivet etter fattigstyret i Bodin kommune, finnes ei brevveksling mellom Bodø og Bodin kommuner, om hvorvidt en bodøværing var bodøværing eller ikke. Bodøværingen selv var ikke i tvil. Brevene gir oss rikelig informasjon, om krigs- og evakueringsforhold, hvilke sykdommer som var utbredt og hvilken behandling man fikk. 

Regning 1814
(20.06.2014)

I arkivet etter Grøtøy handelssted finnes en regning fra 1814, navnene på regninga var kjente blant folk i Salten og Nordland: Handelsmann Schønning af Grøtøy og Foged Berg. Berg var fogd i Nordland.

(13.06.2014)

Nå er program og påmelding til årets arkivbegivenhet klar! 

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS