Kontaktinfo

Ann Heidi Hansen, prosjektleder
Telefon: 756 50 316 / Mobil: 476 56 212
E-post: annhan1@nfk.no

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider
Telefon: 756 50 303 / Mobil: 482 72 152
E-post: hanlyk@nfk.no

Adresse
Nordland fylkeskommune
Fylkehuset
8084 Bodø

Kontaktinfo

Ann Heidi Hansen, prosjektleder
Telefon: 756 50 316 / Mobil: 476 56 212
E-post: annhan1@nfk.no

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider
Telefon: 756 50 303 / Mobil: 482 72 152
E-post: hanlyk@nfk.no

Adresse
Nordland fylkeskommune
Fylkehuset
8084 Bodø

Kontaktinfo

Ann Heidi Hansen, prosjektleder
Telefon: 756 50 316 / Mobil: 476 56 212
E-post: annhan1@nfk.no

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider
Telefon: 756 50 303 / Mobil: 482 72 152
E-post: hanlyk@nfk.no

Adresse
Nordland fylkeskommune
Fylkehuset
8084 Bodø

   

Kommende hendelser

tirsdag 26. november 2019

Plankonferansen 2019

- Raddison BLU i Bodø

Fylkestingets 5. samling i 2012, Bodø


Mandag 03. desember

Kl 09.00         Fylkestingets åpning

                        Ordfører i Beiarn Monika Sande har ordet

                        Kulturinnslag

                        Ungdommens fylkesting har ordet v/ leder Sandra Anita Tønne

                        Utdeling av kulturlandskapsprisen

Utdeling av kulturprisen

                        Pressekonferanse på FrP, Høyre og Venstres budsjettforslag for 2013

 

Tirsdag 04. desember

Åpning

Kl 16.30         Orientering v/ Åsunn Lyngedal, Brusselkontoret

Kl.17.00         Orientering v/Statped

Kl.17.30         Interpellasjoner  1-4

 

Onsdag 05. desember

Kl 09.00         Fortsettelese interpellasjoner 5-6

                      Spørsmål 1 og 2

                     Fylkesråd for utdanning, Marit Tennfjord (SV) går av
         

                     Spørsmål 3 til 18    

                     Odd Eriksen orienterer om brev fra samferdselsdepartementet 

                      Fortsettelse spørsmål 19-25 

                      Fortsettelse spørsmål      

                      Pressekonferanse Ap, Høyre og KrF

                      Uttalelser

                      Julehilsen fra partiene og avslutning

Saksbehandling

115/12 - Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser 

116/12 - Innstilling fra kontrollkomiteen vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

117/12 - Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

118/12 - Budsjett 2013 - del 1

118/12 - Budsjett 2013 - del 2

119/12 - Plan for selskapskontroll 2012 -2015

120/12 - Forvaltningsrevisjon - sykepengerefusjon

121/12 - Opplæringsregion Nord - årsrapport for 2011

122/12 - Oppstartsmelding om regional plan for bibliotek i Nordland

123/12 - Kompetansestyring 2013 - 2020

124/12 - Oppfølging av forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen og status vedlikehold

125/12 - Utvalgsinnstilling for samisk forskning og høyere utdanning - høringsuttalelse

126/12 - Høring - Digital kommunikasjon

127/12 - Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-201

128/12 - Sluttevaluering av prosjektet En bedre skole for elevene våre

129/12 - Etablering av Nettskolen i Nordland

130/12 - Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

131/12 - Høring - forslag til endringer i lov om akvakultur

132/12 - Regional plan for internasjonalisering

133/12 - Høring: Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - spesialundervisning og psykososialt miljø

134/12 - Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Kim-Remi Sandvær

135/12 - Høring - rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk

136/12 - Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 - 13

137/12 - Høringsuttalelse NOU 2012:15 Politikk for likestilling

138/12 - Endring i tidspunkt, fylkestingets samling i juni 2013