Kontaktinfo

Ann Heidi Hansen, prosjektleder
Telefon: 756 50 316 / Mobil: 476 56 212
E-post: annhan1@nfk.no

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider
Telefon: 756 50 303 / Mobil: 482 72 152
E-post: hanlyk@nfk.no

Adresse
Nordland fylkeskommune
Fylkehuset
8084 Bodø

Kontaktinfo

Ann Heidi Hansen, prosjektleder
Telefon: 756 50 316 / Mobil: 476 56 212
E-post: annhan1@nfk.no

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider
Telefon: 756 50 303 / Mobil: 482 72 152
E-post: hanlyk@nfk.no

Adresse
Nordland fylkeskommune
Fylkehuset
8084 Bodø

Kontaktinfo

Ann Heidi Hansen, prosjektleder
Telefon: 756 50 316 / Mobil: 476 56 212
E-post: annhan1@nfk.no

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider
Telefon: 756 50 303 / Mobil: 482 72 152
E-post: hanlyk@nfk.no

Adresse
Nordland fylkeskommune
Fylkehuset
8084 Bodø

   

Kommende hendelser

tirsdag 26. november 2019

Plankonferansen 2019

- Raddison BLU i Bodø

Fylkestingets fjerde samling, Narvik, 8.-11. oktober


Mandag 8. oktober

Fylketstingets åpning.

Ordfører i Narvik, Tore Nysæter

Ungdommens fylkesting v/Lars Jakob Pedersen

Tirsdag 9. oktober

Orientering om bredbåndutbygging v/fylkesråd for næring Arve Knudsen.

Spørsmål og svar vedrørende bredbåndsutbygging

Bursdagssang til Oddleif Olavsen og Martin Skjefstad

Skriftlige spørsmål del 1

Skriftlige spørmål del 2

Interpellasjoner 1-3

Interpellasjoner 4-10

Interpellasjoner 11-14

Spontanspørretime

Orientering om lovlighetskontroll av tobakksforbud

Saksbehandling:

096/12 Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser

097/12 Innstilling fra kontrollkomiteen vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

098/12 Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

099/12 Forvaltningsrevisjon - eiendomsforvaltning

100/12 Oppstart - Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk

101/12 Skredsikringsplan for riks- og fylkesveger i Region nord

102/12 Fv. 146 Mosjøen ferjekai, Vefsn kommune. Utredning av ny lokalisering av ferjekai for sambandet Mosjøen - Hundåla

103/12 Fv. 888 arm til Laukvik, Vågan kommune. Omklassifisering til kommunal veg

104/12 Evaluering av Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement

105/12 Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal - Leirvik. Revidert finansieringsplan - utvidet garanti for bompengeselskapets lån.
(Saken er trukket)

106/12 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2012-2015

107/12 Administrativ sammenslåing av Aust-Lofoten videregående skole og Nordland kunst- og filmfagskole

108/12 Vegpakke Salten - endring av vedtatt garanti for bompengelån

109/12 Reglement for finansforvaltning i Nordland fylkeskommune – revidering

110/12 Tertialrapport-II 2012

111/12 Reglement for delegasjon av myndighet fra fylkestinget - revidering

112/12 Skjønnsmannsutvalg - valg 01.01.2013 - 31.12.2016

113/12 Melding om Nordland fylkeskommunes eierskap i selskaper

114/12 Endring i tidspunkt for fylkestingets samling i april 2013

Uttalelser

Tema Ofoten: Orientering av ordførerne i Ofoten

Ordfører i Narvik, Tore Nysæter (H)
Ordfører i Evenes, Jardar Jensen (H)
Ordfører i Ballangen, Anne Rita Nicklasson (H)
Ordfører i Tysfjord, Tor-Asgeir Johansen (Ap)
Ordfører i Tjeldsund, Bjørnar Pettersen (H)

Orienteringer:

Presentasjon av dagens situasjon og mulighetene framover for næringsutviklingen i.
Ved Edel Storelvmo, direktør i næringsselskapet Futurum.

Ofotbanen, status, utfordringer og planer.
Ved Thor Brækkan, banesjef i Jernbaneverket.

Presentasjon av LKAB før omvisning på LKAB sitt område.
Ved Magne Leinan, daglig leder for LKAB Norge