Nordlandsbanken

Nordlands Privatbank, ca 1930-1940 - Klikk for stort bildeNordlands Privatbank, ca 1930-1940 Helgensen, Kristian Hartvig/Nordlandsmuseet Arkivet etter Nordlandsbanken er nå snart ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland. Nordlandsbanken var en svært viktig drivkraft for nordnorsk næringsliv i over hundre år, og arkivet representerer en spennende kilde for forskere og andre interesserte.

Historien om Nordlandsbanken startet med etableringen av Nordlands Privatbank i Bodø i 1893. Banken var da den første forretningsbanken i Nord-Norge. Nordlands Privatbank ekspanderte raskt de første årene, og i fellesskap med Industribanken etablerte de Ofotens bank i Narvik i 1899. Senere fulgte avdelinger i Svolvær og på Sortland.

Banken ble i 1923 satt under offentlig administrasjon etter at den økonomiske krisen i kjølvannet av første verdenskrig rammet banken hardt. I 1928 kom den med nytegnet aksjekapital på nytt i drift som fri bank, og framsto mot slutten av 30-tallet som en bunnsolid kredittinstitusjon.

Nordlandsbanken, ca. 1956 - Klikk for stort bildeNordlandsbanken, ca. 1956 Johnson & Sotberg/AIN.NA043.0670 Etter andre verdenskrig la myndighetene press på mindre forretningsbanker om å gå sammen i større enheter. Nordlands Privatbank gikk i 1954 sammen med flere mindre banker i Nordland under navnet Nordlandsbanken. I denne perioden – spesielt fra 60-årene og utover, skøyt veksten for alvor fart. Nordlandsbanken ekspanderte i hele fylket, og gikk etter hvert bort fra å være en ren fylkesbank etter etableringen av avdelinger i både Oslo og Tromsø.

Banken red av nok en bankkrise på slutten 80-tallet og fulgte opp med mange år med vekst og solide resultater. Men så gikk det galt. Nordlandsbanken ble i 2003 overtatt av Den norske bank (DNB) etter at banken hadde pådratt seg store finansielle problemer, blant annet i forbindelse med den kjente Finance Credit-saken.

Finansdepartementet satt etter hvert en stopper for videre drift av Nordlandsbanken som datterbank av DNB, og driften som egen bank ble fra 31. desember 2012 avviklet.

Arkivet etter Nordlandsbanken - Klikk for stort bildeArkivet etter NordlandsbankenBanken har i flere omganger avlevert arkivmateriale til Arkiv i Nordland. Første gang i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 og boken «Banken, folket og fylket, Nordlandsbanken og Nordlands næringsliv gjennom 100 år, 1893–1993», hvor materiale datert fram til 1975 ble avlevert. DNB og Arkiv i Nordland ble i 2015 enige om en avtale, og det resterende arkivmateriale fram til Nordlandsbankens siste år som selvstendig bank ble deretter avlevert.

Nordlandsbanken var en svært sentral aktør i nordnorsk næringsliv i over hundre år, og det er derfor gledelig at arkivet forble her i Nord-Norge hvor det hører hjemme. Materialet er nå snart ferdig ordnet og katalogisert her hos oss.

Arkivet er omfattende og representerer en rikholdig kilde til forskning og økt forståelse for det nordnorske og Nord-Norge som region. Totalt måler arkivet cirka 60 hyllemeter, og inneholder alt fra styre-, generalforsamlings- og representantskapssprotokoller, til årsregnskap, journaler sakarkiv og Nordlandsbankens egen internavis: NB-nytt.

Deler av materialet er klausulert etter avtale, men mye blir fritt tilgjengelig og etter hvert søkbart på www.arkivportalen.no