Foto fra arkivet etter Nordland landbruksskole (utsnitt)
(06.01.2011)

Månedens bilde er hentet fra arkivet etter Nordland landbruksskole, som straks er ferdig ordnet og katalogisert.